Den regionale kompetencefond

  Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Læs mere om fonden
  Kort om tilskuddet

  Formålet med fonden er at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats og sikre dig et øget kompetenceniveau, til gavn for den regionale opgaveløsning og dine udviklingsmuligheder på det regionale arbejdsmarked, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning.

  Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i regionerne for de medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen. Fonden er dermed et supplement til og kan anvendes i sammenhæng med den indsats, der foregår for at styrke den tværgående indsats med henblik på at sikre fokus på patientforløb mv.

  Hvem kan få tilskud?

  Alle ansatte, som er omfattet af de overenskomster, som er en del af aftalen om den regionale kompetencefond, herunder Håndværkeroverenskomsten:

  1. Personer i regional tjeneste
  2. Personale ved selvejende institutioner, som har indgået driftsaftaler med regionerne

  Hvis der på institutionen er aftalt et andet overenskomst-/aftalegrundlag, er denne aftale gældende. Det er dog muligt at indgå en ny aftale med RLTN.

  Du kan både søge individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

  Du kan ikke søge tilskud, hvis du er lærling.

  Læs mere om reglerne i FAQ'en fra fondens hjemmeside:

  Så meget kan du få i tilskud

  Der er et loft for tilskud til kompetenceløft - de til enhver tid gældende beløb kan ses på fondens hjemmeside: 

  Sådan søger du tilskud

  For at ansøge om tilskud er det en forudsætning, at der har været en dialog mellem dig, din leder og tillidsrepræsentanten inden da.

  Du søger på kompetencefondens hjemmeside:

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse for ansatte på Håndværkeroverenskomsten:

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Erhvervsuddannelse (EUD)
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Videregående voksenuddannelse (VVU/akademiuddannelser) (moduler af eller hel uddannelse)
  • Diplomuddannelse (eller -moduler)
  • Masteruddannelse (eller -moduler)
  • Voksenunderviseruddannelse
  • Meritpædagoguddannelsen
  • Kompetenceudvikling, som udvikles og gennemføres internt i regionerne

  Der kan ikke søges til andre uddannelser.