Den Statslige Kompetencefond

  Find information om tilskud fra den statslige kompetencefond.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du gør brug af Den Statslige Kompetencefond. Den Statslige Kompetencefond er oprettet med 4 fondspuljer, og du er omfattet af Fondspuljen for Offentlig Ansattes Organisationer.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Sådan får du tilskud
  Hvem kan få tilskud?

  For at få tilskud skal du være ansat i staten på tjenestemands eller lignende vilkår på Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer og have godkendt din ansøgning af din nærmeste leder.

  Hvis du er lærling og ansat i staten, kan du ikke søge fonden, medmindre at det aftales med virksomheden.

  Læs mere om reglerne på fondens hjemmeside:

  Så meget kan du få i tilskud

  Grænsen for tilskud er på kr. 25.000 pr. kalenderår. Tilskuddet dækker dine udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter, undervisningsmaterialer, transport og ophold.

  Sådan søger du

  Du søger fonden om tilskud her:

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Realkompetenceafklaring/IKV
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

  Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

  • Akademiuddannelse (modul)
  • Diplomuddannelse (modul)
  • Masteruddannelse (modul)
  • Voksenunderviseruddannelse
  • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser