Det Kongelige Teater

Organisationsaftale for Det Kongelige Teaters tekniske personale

Denne organisationsaftale fraviger og/eller supplerer den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer.

Organisationsaftalens paragraffer refererer til paragrafferne i fællesoverenskomsten, II. del. Supplementsbestemmelser er ikke omhandlet i fællesoverenskomsten.

Du kan hente organisationsaftalen her fra siden.