DTU vil udvikle billige superbatterier

Projekt vil basere flowbatterier, hvor energien lagres i en væske uden for selve batteriet, på vandopløselige organiske materialer

DTU-projekt Energilagring screen

Vedvarende energi fra vind og sol vil fylde stadigt mere i fremtidens energisystemer både nationalt og globalt. Vindmøllerne bliver større og større, og solcellerne bliver mere og mere effektive, og der kommer flere og flere af begge dele. Men energien er flygtig, og en af de store udfordringer, udviklerne på området står over for, er lagringen af de store mængde energi, der vil blive produceret med de vedvarende kilder.

Ifølge DTU vil traditionelle batterier være for dyre i den størrelse, der bliver brug for. Projektet ORBATS skal derfor udvikle de såkaldte flowbatterier, hvor energien lagres i en væske uden for selve batteriet, fortæller DTU på sin hjemmeside.

ORBATS er en forkortelse af Organic Redox Flow Battery Systems. I flowbatterier – der også kaldes gennemstrømsbatterier – har der hidtil været brugt vanadiumforbindelser til at lagre energien. Det har gjort batterierne dyre, og projektet vil derfor erstatte vanadium med vandopløselige organiske materialer.

Flow-batterier har den fordel, at energien lagres i en væske uden for selve batteriet, og hvis man har brug for mere kapacitet, kan man anskaffe sig en større lagertank og hælde mere væske på, uden at skulle gøre selve batteriet større. Det fremgår også, at projektet ikke alene vil udvikle de nye materialer, men også de særlige styringsstrategier der skal til for at optimere de nye batteriers ydeevne.

Bag ORBATS står DTU Energi, Aarhus Universitet, Harvard University og de tre danske virksomheder Vestas, Visblue og Lithium Balance, og projektet ledes af lektor Johan Hjelm fra DTU Energi. Hvis ORBATS lykkes med projektet, åbnes der store muligheder, og ifølge DTU ser de deltagende virksomheder et stort potentiale i teknologien.