Efterløn

Efterløn er en frivillig ordning, som giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdslivet før pensionsalderen.

For at have ret til efterløn, skal du have betalt efterlønsbidrag hver måned i 30 år, og indbetalingen skal være påbegyndt senest den dag du fylder 30 år. Du kan altid melde dig ud af ordningen og få dine efterlønsbidrag tilbage/overført til en pensionsordning.

Vær opmærksom på at alle breve omkring efterlønsbevis og efterløn sendes elektronisk til din postkasse, som du finder via linket til Mit DEF under Breve.
Du skal benytte din NEM-ID for at komme derind.

Efterlønsbidraget

Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne betale efterlønsbidrag. Efterlønsbidraget er (i 2017) 495.- kr. pr. måned.

Efterlønnnens størrelse

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn, samt dine pensioners størrelse og andre indtægter du måtte have. Beregn størrelsen af din efterløn på borger.dk, som du finder link til her på siden. 

Sådan søger du efterløn

Du vil blive kontaktet af El-fagets arbejdsløshedskasse kort før du opnår ret til efterløn / efterlønsbevis, og vil kunne søge om efterløn via Mit DEF. Din lokalafdeling kan hjælpe dig med at udfylde det, du måtte være i tvivl om.

Arbejde ved siden af efterlønnen

Du kan arbejde så meget du vil i efterlønsperioden, og det indebærer samlet næsten altid en økonomisk gevinst, selv om du får mindre eller slet ikke noget udbetalt i efterløn.

Hvornår kan du få efterløn?

Tilbagetrækningsreformen fra 2011 indebærer, at efterlønsalderen hæves gradvist med ½ år ad gangen i perioden  2014 - 2023. Hvor du i januar 2014 skulle være 60 år for at få efterløn, skal du fra og med juni 2023 være 64 år. Antallet af år, du kan få efterløn, falder også, men til gengæld hæves efterlønssatsen i de år du kan modtage efterløn.

 FødtEfterlønsalder Antal år med efterløn 
 før 1/1 195460 år 5
 1/1 til 30/6 195460 1/2 år 
 1/7 til 31/12 195461 år 
 1/1 til 30/6 195561 1/2 år 
 1/7 til 31/12 195562 år 
 1/1 til 30/6 195662 1/2 år 4 1/2 
 1/7 1956 til 31/12 195863 år 
 1/1 1959 til 30/6 195963 1/2 år 3 1/2 
 1/7 1959 til 31/12 196264 år 

Efterlønsbevis

Når du opnår retten til efterløn, sender vi dig et efterlønsbevis. Beviset er din dokumentation for, at du har ret til efterløn, uanset hvornår du måtte vælge at forlade arbejdsmarkedet inden pensionsalderen, og uanset du måtte blive ramt af sygdom. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Efterlønsbeviset giver dig også ret til at optjene skattefri præmie.

Skattefri præmie

Hvis du udskyder din efterløn, kan du optjene skattefri præmie.

Når du har fået dit efterlønsbevis, og i de efterfølgende 2 år (aktuelt, men se nedenfor) har arbejdet i 3.120 timer, optjener du ret til 1 skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer. Du kan højst optjene 12 skattefri præmier. En skattefri præmie udgør 13.250.- kr. (pr.juli 2017).

Hvor længe skal du udskyde din efterløn, og hvor meget skal du arbejde, før du kan begynde at optjene præmier?

Begge dele afhænger af din fødselsdato.

 FødtRegler for skattefri præmie 
 før 31/12-1955

For at optjene skattefri præmier skal du

udsætte efterlønnen i 2 år og arbejde

mere end 3.120 timer, efter du har fået

dit efterlønsbevis 

 1/1-1956 til 30/6-1956

For at optjene skattefri præmier skal du

udsætte efterlønnen i 1 1/2 år og arbejde

mere end 2.340 løntimer, efter du har

fået dit efterlønsbevis 

 1/7-1956 til 31/12-1958

For at optjene skattefri præmier skal du

udsætte efterlønnen i 1 år og arbejde

mere end 1.560 løntimer, efter du har

fået dit efterlønsbevis 

 1/1-1959 til 30/6-1959

For at optjene skattefri præmier skal du

udsætte efterlønnen i 1/2 år og arbejde

mere end 780 løntimer, efter du har

fået dit efterlønsbevis 

 1/7-1959 eller senere

Du kan begynde at optjene timer til skattefri

præmie fra den dag, du får dit efterlønsbevis