Efterløn

Efterløn er en frivillig ordning, som giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdslivet før pensionsalderen.

For at have ret til efterløn skal du have betalt efterlønsbidrag hver måned i 30 år, og indbetalingen skal være påbegyndt senest den dag, du fylder 30 år. Du kan altid melde dig ud af ordningen og få dine efterlønsbidrag tilbage/overført til en pensionsordning.

Alle breve omkring efterlønsbevis og efterløn modtager du digitalt i din postkasse i Mit DEF. Du skal benytte NemID for at logge ind.

Mere om efterløn
Efterlønsbidraget

Efterlønsbidraget er 514 kr. pr. måned (2020) og er fastlagt af staten. Du skal være medlem af en dansk a-kasse for at kunne betale efterlønsbidrag.

Er du endnu ikke tilmeldt efterlønsordningen, kan du tilmelde dig her. Din første indbetaling til efterlønsordningen skal ske, senest den dag du fylder 30 år.

Efterlønnens størrelse

Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn, samt dine pensioners størrelse og andre indtægter, du måtte have. Du kan beregne størrelsen af din efterløn på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering):

Når du vil gå på efterløn

Kort før du opnår ret til efterløn/efterlønsbevis, vil du blive kontaktet af a-kassen. Herefter vil du få mulighed for at søge om efterløn via Mit DEF.

Din lokalafdeling kan hjælpe dig med at udfylde det, du måtte være i tvivl om.

Hvornår kan du gå på efterløn?

Efterlønsalderen hæves gradvist med ½ år ad gangen i perioden 2014-2023.

Hvis du er fødtEfterlønsalderAntal år med efterløn
Før 1/1 195460 år5
1/1 til 30/6 195460 1/2 år5
1/7 til 31/12 195461 år5
1/1 til 30/6 195561 1/2 år5
1/7 til 31/12 195562 år5
1/1 til 30/6 195662 1/2 år4 1/2
1/7 1956 til 31/12 195863 år4
1/1 1959 til 30/6 195963 1/2 år3 1/2
1/7 1959 til 31/12 196264 år3

Antallet af år, du kan få efterløn, falder, men til gengæld hæves efterlønssatsen i de år, du kan modtage efterløn.

Efterlønsbevis

Når du opnår ret til efterløn, sender vi dig et efterlønsbevis. Beviset er din dokumentation for, at du har ret til efterløn. Læs mere her:

Mens du er på efterløn

Når du er på efterløn, er der en række regler, som du skal være opmærksom på. Blandt andet vil arbejde og pension medføre fradrag i din udbetaling.

Du kan læse mere om, hvad du må og skal, når du er på efterløn:

Hvis du vil træde ud af efterlønsordningen

Du har mulighed for at træde ud af efterlønsordningen og få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit. Men du kan ikke fortryde, når først du har fået bidraget betalt tilbage. Derfor anbefaler vi, at du først kontakter os for vejledning om regler og muligheder, så du kan træffe det valg, som er rigtigt for dig.

Når du beder om at få dit efterlønsbidrag betalt tilbage, betyder det også, at du frasiger dig muligheden for at:

Du skal kontakte a-kassen, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Det er en betingelse, at du når at træde ud af ordningen, inden du når pensionsalderen.

Hvor meget du kan få tilbagebetalt, afhænger af hvor længe du har været tilmeldt efterlønsordningen, og hvor meget du har indbetalt til ordningen. Har du gæld til a-kassen, vil den blive trukket fra beløbet.

Er du fyldt 30 og under uddannelse?
Hvis du er over 30 år og under uddannelse, er du muligvis fritaget for at betale medlemsbidrag til a-kassen. Dette frikontingent mister du, hvis du hæver dit efterlønsbidrag. Du vil herefter skulle betale det fulde medlemskontingent til a-kassen.

Fortrudt at du ikke er tilmeldt efterlønsordningen?

Hvis du har fortrudt, at du ikke har tilmeldt dig efterlønsordningen, inden du fyldte 30 år, vil du i nogle tilfælde kunne gøre brug af en fortrydelsesordning.

For at gøre brug af ordningen skal du opfylde en række betingelser, og så skal du skriftligt tilmelde dig efterlønsordningen, senest 15 år før du når efterlønsalderen.

Når du går på efterløn, vil din efterløn blive sat ned i forhold til det antal år og måneder, du ikke har indbetalt efterlønsbidrag. Også eventuelle skattefri præmier vil blive sat ned. Så jo tidligere du tilmelder dig, des mindre vil blive fratrukket din efterløn.

Der gælder forskellige andre regler for at gøre brug af denne fortrydelsesordning, så kontakt os og hør mere om dine muligheder.