El-branchen belaver sig på fremtiden

Installatører og elektrikere vurderer fremtidsteknologi næsten ens

Installatørerne vurderer i stort omfang betydningen af fremtidens teknologier på samme måde som elektrikerne. Det fremgår af en ny medlemsundersøgelse fra installatørernes organisation Tekniq.

tekniq teknoloigomtale

Her fremgår det, at apps til smartphones, Internet of Things, data analytics og grøn energi er de teknologier, som de danske el- og vvs-installatører forventer vil få størst betydning for deres virksomheder frem mod 2025. Det stemmer fint overens med de resultater, som fagbladet Elektrikeren på siderne 14 til 17 i det seneste blad kunne fremlægge efter en undersøgelse i medlemspanelet El-panelet.

I undersøgelsen blandt elektrikerne var arbejdet med ’grøn energi’ topscorer blandt tendenser, der vurderes som relevante i fremtiden. Herefter fulgte Internet of Things (IoT) og Data Analytics og derefter mobilapplikationer.

De mulige emner var valgt fra rapporten Installation 4.0, der havde peget på en række særligt relevante tendenser.

I Tekniqs undersøgelse er de samme emner topscorere, men rækkefølgen er en smule anderledes: Som nummer et ligger mobilapplikationer efterfulgt af grøn energi og derefter IoT og Data Analytics.

Dansk El-Forbund og Tekniq holder i denne tid en række fælles temamøder landet over. Her er fremtidens og dens teknologier er på dagsordenen. To af fire møder er holdt – og to resterer.

Elektrikeren 7-17

Omtalen i Elektrikeren nr. 7 2017