El-området: Fortsat gode udsigter for job

Trods et mindre fald siden sidste måned har området elinstallation stadig positive forventninger til beskæftigelsen

konjuktur 5-22

Elektrikerne kan stadig se frem til masser af arbejde. I hvert fald har et flertal af virksomhederne på bygge- og anlægsområdet elinstallation positive forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder.

Det fremgår af de tal, der er med til at danne baggrund for Danmarks Statistiks (DS) månedlige konjunkturbarometer. Her er maj-nettotallet for elinstallation på 11. Det er et mindre fald fra april, hvor tallet var 15, men altså stadig pænt på den positive side.

Når et nettotal er positivt, betyder det, at et flertal af virksomhederne på området venter en positiv udvikling de kommende tre måneder. Omvendt ville et negativt tal vise, at et flertal har negative forventninger.

Nettotallet afspejler også i høj grad reaktioner på begivenhederne i samfundet generelt. I foråret 2020 var tallet voldsomt negativt efter de første corona-nedlukninger, men det rettede sig hurtigt op, og siden april 2021 (se nederste diagram) har tallet på området været over 10 – lige med undtagelse af marts i år, hvor det faldt til 8, formentlig som en reaktion på situationen i Ukraine.

At tallet er steget igen passer også med de mere overordnede tendenser. DS fortæller, at der generelt er færre virksomheder, der melder, at de er meget påvirket af invasionen i Ukraine, og der er også færre, der er meget påvirket af de stigende priser.

Situationen i bygge og anlæg generelt er også fortsat den, at de høje niveauer for andelen af virksomheder, der oplever mangel på materialer og mangel på arbejdskraft, fastholdes på henholdsvis 36 og 45 procent.

konjuktur 20-22