El-uddannelse: Stabile tal

Lidt færre deltagere på hovedforløbet, men flere har uddannelsesaftaler sammenlignet med sidste år

uddstatistik juli 22

I juli var 5.398 lærlinge/elever i gang med hovedforløbet på elektrikeruddannelsen. Det er 0,7 procent færre end på samme tid sidste år.

Det fremgår af de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet lærepladsstatistik. Her kan man også se, at antallet af igangværende uddannelsesaftaler til gengæld er steget i samme periode. De 5.105 igangværende aftaler i juli er 3,8 procent flere end på samme tidspunkt i 2021.

Statistikkens hidtil højeste antal lærlinge med uddannelsesaftaler ses i januar i år. Her var tallet 5.457. Set i forhold til dette tal er juli-tallet altså faldet, men i det generelle billede ses traditionelt et fald i juli måned.

De seneste tre måneder er der indgået 797 uddannelsesaftaler, og det er 19,3 procent flere end på samme tidspunkt i 2021. Set over et år var der i juli indgået 2.942 aftaler, og det er en stigning på 2,7 procent i forhold til juli sidste år.

Der er også ’positivt negative’ tal, når det gælder skoleoplæring. Her var tallet 293 i juli, og det er ifølge statistikken 43,3 procent færre end på samme tidspunkt sidste år. 159 havde afsluttet grundforløbet og var lærepladssøgende i juli. Det er 43,6 procent færre end på samme tid sidste år.

uddstatistik juli 22 indgåede

uddstatistik juli 22 tidsforløb