Elektrikerne har lavere sygefravær end gennemsnittet

Undersøgelse: Faggruppen har samme samlede omfang af sygefravær som smede og fiskehandlere

Elektrikerne ligger en smule under gennemsnittet for landets lønmodtagere, når det gælder omfanget af sygefravær. Helt præcist er den samlede fraværsprocent på 3,3 for faggruppen, mens den er 3,7 for lønmodtagerne generelt.

termometer piller

Tallene fremgår af en ny rapport om lønmodtagernes arbejdsmiljø og sygefravær. Rapporten er udarbejdet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og viser blandt andet forskellen på det korte, det mellemlange og det langvarige sygefravær i forskellige brancher og mellem grupper med forskelligt arbejdsmiljø.

Sygefraværet blandt elektrikerne svarer til 7,66 dages sygefravær pr. fuldtidsansat på et år. Det er lidt mindre end gennemsnittet for alle grupperne, hvor det er 8,6 dage.

Til sammenligning står lederne for det det laveste sygefravær med 1,51 procent og 3,65 dage, hvor social- og sundhedsassistenterne har det højeste. Her er tallene henholdsvis 7,01 procent og 15,7 dage årligt.

Fraværsperioder

Tallene er baseret på data for perioden 2014-2015, hvor 44 procent af det samlede sygefravær i Danmark var korttidssygefravær (under 8 dage). Det mellemlange sygefravær (8-30 dage) udgjorde cirka 15 procent, og langtidssygefravær (over 30 dage) udgjorde 41 procent.

Her er fordelingen hos elektrikerne lidt anderledes. Gruppen har som nævnt et sygefravær på 3,3 procent. Heraf er næsten 55 procent under 8 dage. Knap 19,4 procent er af den mellemlange slags, mens langtidssygefraværet udgør lidt over 26 procent.

De faggrupper, der har samme fraværsprocent som elektrikerne (3,3) er smede, slagtere, bagere og fiskehandlere. Men mens fordelingen hos smedene ligner elektrikernes, er der hos de øvrige tale om et lavere korttidssygefravær, mens langtidsfraværet er højere.

Generelle resultater

Rapporten sammenholder også sygefraværet med oplysninger om arbejdsmiljø. Her viser de mere generelle resultater blandt andet, at

  • lønmodtagere, der rapporterer dårligt psykisk arbejdsmiljø, i gennemsnit har højere sygefravær end dem, der rapporterer godt psykisk arbejdsmiljø
  • både det korte og det langvarige sygefravær er højere blandt lønmodtagere, der rapporterer dårligt psykisk arbejdsmiljø. Forskellene er størst for det langvarige sygefravær
  • korttidssygefraværet er højest blandt yngre lønmodtagere og falder med alderen hos både mænd og kvinder. Blandt kvinder, har aldersgrupperne 30-34 og 55-59 år mest langtidssygefravær (samme aldersgrupper som for det samlede sygefravær). Blandt mænd stiger langtidssygefraværet med alderen og er højest blandt 60-64-årige lønmodtagere
  • både det korte og det langvarige sygefravær er højere blandt lønmodtagere, der rapporterer negative oplevelser på arbejdspladsen, men forskellene er størst for det langvarige sygefravær
  • lønmodtagere, der rapporterer høje fysiske krav i arbejdet og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, har i gennemsnit højere sygefravær end dem, der rapporterer fysisk lettere arbejde.
  • det langvarige sygefravær er højere blandt lønmodtagere, der rapporterer dårligt fysisk arbejdsmiljø. For det helt korte sygefravær på 1-2 dage er forskellene små.

(Kilde: Fraværsrapport 2017 – Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

tabel 10 sygefravær

Herover: Udsnit af tabel over sygefravær opdelt på job og varighed af sygefravær

fag tabel

Herover: Udsnit af diagram over sygefraværet opdelt på job og sygeperiodernes varighed

rapportforside

Herover: Forsiden af rapporten fra NFA