Elektrikeroverenskomst

Overenskomsten er indgået mellem Dansk El-Forbund og Tekniq er gældende for ca. 10.400 medlemmer der arbejder med el-arbejde inden for Dansk El-Forbunds uddannelsesområde.

Elektrikeroverenskomsten på dansk og engelsk

Du kan downloade en dansk eller engelsk udgave af Elektrikeroverenskomsten.

Lovportaler

Medlemmer kan se overenskomst med henvisning til andre kendelser i de enkelte afsnit ved login i El-Lovportalen. Du finder  link til lovportalen og el-lovportalen her på siden.

Blanketter

Du kan også hente diverse blanketter på dansk og enegelsk her fra siden samt protokollater fra menupunktet ovenfor. Gå til menupunktet Spørgsmål og svar for hyppigt stillede spørgsmål med relation til overenskomsten.

Tillidsrepræsentaten

På siden finder du også link til info om tillidsrepræsentanten.

Afstandsberegner

Afstandsberegneren kan bruges til at kontrollere, om afstanden til arbejdsstedet er over 14 km og dermed udløser tillæg for køre- vejtid.

Det er altid medlemmets ansættelsesadresse, altså virksomhedens adresse, der skal tastes ind og adressen på arbejdsstedet. Er afstanden over 14 km i luftlinje, skal du have betaling og skriver køre- vejtid på din ugeseddel.

Overenskomsten 2017 - 2020

Elektrikeroverenskomsten blev sammen med øvrige overenskomster på det private område vedtaget med offentliggørelse af medlemmernes afstemning den 20. april 2017.

 

Den nye Elektrikeroverenskomst 2017 – 2020 er under revidering og vil straks herefter blive tilgængelig her på siden.

 

De nye betalingssatser og ikrafttræden kan ses i bilag herunder.