Elektrikerstrejke på Øresund afblæst

Svenskerne kan også: Ingen konflikt på Øresundsbron efter indgåelse af overenskomst

SEF OK på Øresund

Det svenske Elektrikerförbundet (SEF) varslede i august sympatikonflikt og arbejdsnedlæggelse på den svenske side af Øresundsbron og de tilknyttede el-anlæg. Konflikten skulle være gået i gang fra i morges klokken seks, men den blev afblæst efter indgåelsen af en overenskomst med selskabet Hometec Security for nylig.

Sikkerheds- og alarmvirksomheden havde afvist at indgå overenskomst med SEF på de områder, der ellers er dækket af netop dette forbund. I den forbindelse havde Hometec Security ifølge en orientering på forbundets hjemmeside truet med at afskedige SEF-medlemmer for at få dem til at skifte forbund.

Dermed har elektrikerne på begge sider af sundet grund til at glæde sig over sejre i indsatsen for at overenskomstdække medlemmernes arbejdspladser. I Danmark blev der mandag indgået en aftale om overenskomst på opførelsen af Femern-forbindelsen.

Denne aftale kom i hus ikke mindst takket være en indsats fra Dansk El-Forbunds side. Her udtrykte afdelingsformand Dennis Fridthjof i går glæde over resultatet.

Også i Sverige er der lykønskninger til de ansatte sikkerhedsteknikere på Øresundsforbindelsen. Samtidig glæder forbundet sig over, at situationen har skabt øget opmærksomhed på SEF’s indsats for overenskomster: Mange medlemmer har henvendt sig for at få hjælp til også at få overenskomst på deres arbejdspladser.