Elektrikeruddannelsen

Hvis du kan lide teknik og at få ting til at virke, så er en elektrikeruddannelse lige noget for dig.

Som elektriker er du med til at opføre, programmere og vedligeholde de installationer, der får samfundet til at fungere. Samfundet ville ganske enkelt ikke fungere uden elektricitet og uden elektrikere - uden dig.

Et bredt fagområde

Elektrikere arbejder med lys, intelligente bygningsinstallationer, energieffektivisering og automatisering i forhold til robotter og store industrianlæg. Elektrikere arbejder med vindmøller og solceller, med intelligent elforsyning, højspænding og informationsteknologi. Derfor er elektrikeruddannelsen en drøm for alle, der interesserer sig for teknik i en branche i konstant udvikling.

Kontakt med mennesker

Interesserer du dig for mennesker, den personlige kontakt, salg og service, så skal du også være elektriker. Med en elektrikeruddannelse er du nemlig ude og arbejde i private hjem, på kontorer, i erhvervsejendomme og i industrien. Her har du direkte kontakt med dine kunder hver dag, og her er det i høj grad dine evner til at give kunderne en god service, der kommer i spil.

Kort sagt har du som elektriker mange forskellige karrieremuligheder, når du er færdigudlært. Men først og fremmest giver elektrikeruddannelsen dig en solid faglig ballast og en moderne erhvervsuddannelse, der er på forkant med den teknologiske udvikling.

Sådan bliver du elektriker

Elektrikeruddannelsen tager 4-4½ år. 55-60 uger foregår som skoleundervisning. Resten af tiden er du i praktik i en virksomhed, hvor du prøver teori af i praksis og lærer fagets teknik og håndværk.

De første ca. 2½ år af uddannelsen (grundforløb (GF2), praktik og hovedforløb 1) er fælles for alle. Herefter er hovedforløb 2 og hovedforløb 3 individuelt.

På hovedforløb 2 og hovedforløb 3 er uddannelsen bygget op omkring 28 valgfrie moduler, som du selv kan vælge mellem sammen med din virksomhed. På den måde findes der et hav af forskellige kombinationsmuligheder for, hvordan en elektrikeruddannelse kan forløbe. Det betyder også, at du som elektrikerlærling har mulighed for at opnå stor specialviden inden for netop de områder af faget, der interesserer dig allermest. Du kan se en interaktiv oversigt over alle moduler på elektrikeruddannelsen.dk.

Som elektrikerlærling får du løn under hele din uddannelse.

En udddannelse i forskellige udgaver

Der er flere forskellige måder at blive elektriker på. Hvilket spor du vælger, afhænger i første omgang af, hvor høje ambitioner du har for din uddannelse. 

  • En 4-årig elektrikeruddannelse med 4 valgmoduler
  • En 4½-årig talentelektrikeruddannelse med 5 valgmoduler
  • En 5 årig EUX-elektrikeruddannelse med 4 valgmoduler
  • En 3-årig elektrikeruddannelse for unge, der har en gymnasiel uddannelse

Elektrikeruddannelsen er ny er sin nuværende form og udviklet af Dansk El-Forbund og TEKNIQ med virkning fra den 15. august 2015. Den omfatter alle lærlinge, der påbegynder deres uddannelse fra denne dato.