Elfaget: Flere indgange for fremtidens faglærte

Gymnasiet skal ikke være eneste vej videre i uddannelsessystemet, mener forbund og arbejdsgivere i elbranchen, der ifølge næstformand i DEF har ’noget at byde ind med’ under de igangværende trepartsforhandlinger

Erhvervsskoler og gymnasier skal ikke smeltes sammen, selv om det giver god mening i højere grad at lade gymnasierne fungere som trædesten på vejen til at få flere unge til vælge en erhvervsuddannelse. Ordene kommer fra næstformand i Dansk El-Forbund Benny Yssing og underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne Tina Voldby, der i dag i Jyllands-Posten slår et slag for, at der skal være flere veje til en karriere som faglært.

screen JP debat 23.09.20

Det sker i et debatindlæg med overskriften ”Gymnasiet skal ikke uddanne fremtidens faglærte”. De to parter fra elbranchen mener, at ’det presser hele erhvervslivet, når den dominerende opfattelse hos de unge tilsyneladende stadig er, at den eneste vej til et langt og lykkeligt arbejdsliv går via gymnasiet – uden nødvendigvis at vide, hvad de skal efterfølgende.’

Ikke den eneste vej

Benny Yssing og Tina Voldby konstaterer, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis det fremtidige behov for dygtige faglærte skal dækkes: ”Det gælder også behovet for at få flere med en gymnasial baggrund til at fortsætte deres uddannelsesvej på en erhvervsskole i stedet for at lade studenterhuen ligge og samle støv,” skriver de.

Senere i debatindlægget heddet det:

”Men vi skal ikke nå til et punkt, hvor gymnasierne bliver den eneste vej videre i uddannelsessystemet. Det skal for eksempel stadig være muligt at gå direkte fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse, hvis man ikke har lyst til yderligere tre år bag bøgerne i gymnasiet.”

Trepartsforhandlinger

Baggrunden for debatindlægget er de igangværende trepartsforhandlinger om lærepladser. De blev indledt den 17. september og formålet er, at det skal være lettere at få skaffe en læreplads.

Her henviser Benny Yssing til den fremgang, der har været på el-området, efter at uddannelsen blev lagt om:

– Vi mener, at vi har noget at byde ind med. Og vi mener, at vi skal holde fokus på selve udfordringen i stedet for eksempelvis at lægge erhvervsuddannelserne ind under gymnasierne. Vi skal holde os på vores egne boldgader, mener næstformanden.

I debatindlægget hedder det blandt andet:

”Erhvervsuddannelsernes styrke er, at det i høj grad er de respektive brancher, som er med til at forme og udvikle uddannelserne på en måde, så de hele tiden er tilpasset de krav, der stilles, når eleverne skal omsætte deres svendebreve til en karriere ude i virksomhederne. Et godt eksempel er elektrikeruddannelsen, hvor vi som samlet branche løbende har sørget for at styrke og udvikle de kompetencer, eleverne udstyres med, så de eksempelvis hele tiden er på forkant med den teknologiske og grønne udvikling. Vi har desuden haft en stigning i indgående uddannelsesaftaler på 70 procent de seneste fem år, og uddannelsen er i det hele taget en succes.”

skærmdump ministeriet 22.09.20