Elfaget har fortsat positive jobforventninger

Trods mindre fald er der stadig optimisme for beskæftigelsen på området elinstallation

konjunkturindikator 11-20

Området elinstallation har fortsat positive forventninger til beskæftigelsen i de kommende tre måneder. Det viser aktuelle tal, der er med til at danne baggrund for Danmarks Statistiks (DS) seneste konjunkturbarometer.

Med nettotallet 5 for november er der sket et mindre fald i branchens bedømmelse. I oktober var tallet 11 (se diagram herover).

Et nettotal viser forskellen mellem de procentdele af branchens virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling på beskæftigelsesområdet de kommende tre måneder. Et positivt tal viser, at flertallet venter en positiv udvikling, og omvendt når det er negativt.

Faldet fra oktober til november er ikke usædvanligt. Udsigten til vintersæsonen kan spille ind, og i 2019 faldt tallet fra 22 i oktober til 12 i november (se diagram herunder).

Generelt fortæller DS, at de sammensatte konjunkturindikatorer for erhvervene omtrentligt holder niveauerne fra de seneste par måneder.

konjunktur 2019-nov20