Endnu flere lærepladser på vej

Mange installatører planlægger ansætte flere lærlinge, viser undersøgelse

Efter en række sløje år under krisen har det et stykke tid gået pænt fremad, når det gælder indgåelse af nye uddannelsesaftaler i el-branchen. Det ser nu ud til, at denne fremgang vil fortsætte og måske endda øges yderligere.

genre lærling

Installatørernes arbejdsgiver- og brancheorganisation Tekniq fortæller nemlig i en pressemeddelelse, at ”de danske installationsvirksomheder vil bl.a. løse rekrutteringsudfordringerne ved i endnu højere grad at ansætte lærlinge”. Konklusionen kommer på baggrund af en medlemsundersøgelse, hvor 59 procent af installatørerne fortæller, at de vil benytte denne mulighed.

Traditionelt har de unge, nyuddannede medlemmer af Dansk El-Forbund (DEF) den højeste arbejdsløshedsprocent, men også for denne gruppe er der gode nyheder fra Tekniq: 31 procent vil i højere grad ansætte nyuddannede.

Den positive udvikling, som også har kunnet aflæses i statistikkerne, understøttes af, at 23 procent af installationsbranchens virksomheder fortæller, at de planlægger flere lærlingeansættelser allerede her i 2017. Seks procent vil ansætte færre. I 2016 var de tilsvarende tal henholdsvis 21 og 11 procent, fortæller Tekniq.

Verbale roser

I DEF er der selvsagt tilfredshed med udmeldingerne fra arbejdsgiverne.

– Ja, vi kan da kun være glade for, at de gør det, som vi i årevis nærmest har tryglet dem om. Alle har jo kunnet se, at det lave lærlingeoptag, vi oplevede for nogle år siden, ville resultere i mangel på arbejdskraft, og det har vi gentagne gange gjort opmærksom på, siger næstformand i DEF Jan Jensen og fortsætter:

– Nu håber vi så, at den positive udvikling vil fortsætte, og desuden vil vi gerne opfordre til, at en større del af de nye aftaler kommer til at gælde hele læreperioden. Vi kan jo desværre konstatere, at tendensen med flere og flere aftaler for korte perioder, fortsat griber om sig.

– Men en dag med sådan en positiv melding er vi selvfølgelig også positive og sender en verbal buket roser til Tekniq. Nu kan vi så håbe, at også industrien vågner op og tager ved lære af installatørernes gode eksempel, siger næstformanden.

Tilskud

Den positive udvikling bakkes også op af den seneste overenskomstfornyelse. Her blev det aftalt, at arbejdsgivere, der indgår nye uddannelsesaftaler, kan få et økonomisk tilskud.

Ordningen starter her til august og løber et år frem.