Energibevidste elektrikere efterspørges

Kampagne på vej: Undersøgelser peger på stort forretningspotentiale for elinstallatører. Det handler om energieffektive løsninger – og efteruddannelse og job til elektrikere

to rapporter fra Energistyrelsen

To rapporter peger på stort forretningspotentiale for elinstallatører og elektrikere 

LED kommer til at spille en hovedrolle i en kampagne, som Energistyrelsens Energisparesekretariat lancerer til september. Den rettes mod detailhandelen med det sigte at få udbredt brugen af den energieffektive LED-belysning.

I forbindelse med detailvirksomhedernes valg spiller installatører og elektrikere en hovedrolle, og interesserede indbydes derfor til et forudgående udviklingsforløb. Her handler det om at finde frem til simple og effektive virkemidler, der kan understøtte installatørvirksomhederne i deres energirådgivning, fortæller Energistyrelsen.

Og såvel i forbindelse med kampagnen, brugen af LED og rådgivning om energieffektive løsninger generelt er der brug for en opkvalificering af mange elektrikere – især i de mindre virksomheder. Til gengæld er der er der masser af plukkemodne frugter i form af omsætning og job inden for rækkevidde.

Kompetencemangel

I dele af elbranchen halter det nemlig med kompetencerne, når erhvervskunder skal have gode råd om energieffektive løsninger. En måde, hvorpå branchen kan komme på omgangshøjde med efterspørgslen, er gennem mere efteruddannelse af medarbejderne.

Det fremgår af en undersøgelse, som Energisparesekretariat har gennemført. Den bygger på 853 interview blandt el-installatører og elektrikere i Danmark og har titlen ’Analyse af energieffektiviseringsområdet – Installatørbranchen’.

Behovet for efteruddannelse af ikke mindst elektrikerne fremgår også af en anden undersøgelse, som sekretariatet har gennemført. Den handler mere specifikt om udbredelsen af LED-belysning i detailhandlen.

Titlen på denne undersøgelse er ’Elinstallatørers rådgivningsadfærd’. Her er en af konklusionerne, at installatørerne selv bør uddanne medarbejderne og sikre, at de finder potentialerne i virksomhederne og formidler denne viden.

Størst behov hos de mindre

25 procent af installatørvirksomhederne arbejder allerede strategisk med energieffektivisering, fortæller Energistyrelsen. Men analysen af området viser også, at de større installatørvirksomheder uddanner, samarbejder og rådgiver mere inden for energieffektivisering end de mindre.

De mindre virksomheder har derfor plukkemodne frugter inden for kort rækkevidde: Ifølge styrelsen kan en stor del af dem med en begrænset indsats udnytte et stort forretningspotentiale.

Og denne indsats handler altså i høj grad om efteruddannelse af ikke mindst elektrikerne: Blandt de 853 adspurgte mener kun 51 procent, at medarbejderne i virksomheden i ”meget høj grad” eller i ”høj grad” har kompetencerne til at rådgive kunder om energieffektive løsninger.

Det fremgår også, at selv om størstedelen (74 procent) af de adspurgte angiver, at deres virksomhed tilbyder efter- og videreuddannelse for at holde medarbejderne opdaterede på området, så fortæller 62 procent samtidig, at ingen medarbejdere i virksomheden har gennemført energifaglige uddannelser. I rapporten betegnes disse resultater som ’problematiske’.

Og problemerne er altså størst hos de mindste: Af virksomheder med flere end 50 ansatte tilbyder 94 procent efter- og videreuddannelse for at sikre, at medarbejderne er fagligt opdaterede på området. Virksomheder med 2-4 ansatte svarer til gennemsnittet (74 procent tilbyder), mens 35 procent af virksomhederne med en enkelt ansat ikke tilbyder muligheden.

LED-kampagne til efteråret

I undersøgelsen om rådgivningsadfærd og den del, der handler om LED-belysning, viser det sig, at investeringsomkostningerne kan udgøre en barriere for udbredelsen af den energieffektive belysning. Her skal medarbejderne uddannes til at kunne præsentere totaløkonomiske beregninger sammen med de energieffektive løsninger.

Den kampagne, som Energisparesekretariatet lancerer til september, rettes mod detailhandelen med det sigte at få udbredt bruges af LED. Sekretariatet konstaterer, at installatører og elektrikere spiller en hovedrolle forbindelse med detailvirksomhedernes valg.

Interesserede indbydes derfor til et forudgående udviklingsforløb. Her handler det om at finde frem til simple og effektive virkemidler, der kan understøtte installatørvirksomhederne i deres energirådgivning, fortæller sekretariatet.