Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Tilskud til ansættelse af lærlinge over 25 år - Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

VIGTIGT: ANSØGNINGER MÅ TIDLIGST INDSENDES TIL EVU MANDAG DEN 26. JUNI KL. 08.00.

ANSØGNINGER MODTAGET FØR DETTE TIDSPUNKT VIL BLIVE RETUNERET MED MEDDELELSE OM, AT ANSØGNINGEN IKKE REGISTRERES I EVU OG BØR INDSENDES IGEN EFTER DEN 26. JUNI 2017 EFTER KL. 08.00.

Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) er for lærlinge over 25 år. En EUV er som hovedregel kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Uddannelsen begynder med, at lærlingen skal kompetenceafklares på en erhvervsskole for at afgøre, på hvilket spor - EUV1 eller EUV2 - lærlingen skal optages på erhvervsskolen. Det er i dag muligt at gennemføre denne kompetenceafklaring inden uddannelsesaftalen indgås.

Hent ansøgningsskema

Hent udbetalingsskema