Erstatningsansvarsloven

Tabt arbejdsfortjeneste, svie- og smertegodtgørelse samt differenceerstatning for erhvervsevnetab kan ikke kræves betalt af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

For at få erstatning for disse poster kræver det, at enten din arbejdsgiver eller en anden er ansvarlig for den skade, du blev udsat for – altså på samme måde, som hvis du var kommet til skade udenfor arbejdstiden.

Brug din lokalafdeling

Er du af den opfattelse, at nogen kan drages til ansvar for den skade, du blev udsat for, så kontakt din lokalafdeling. Din lokale afdeling vil så i samarbejde med forbundets advokat vurdere sagen. Kommer vi også frem til, at der muligvis er nogen, der kan gøres ansvarlig for din arbejdsskade, så tilbyder vi at være behjælpelige med at føre sagen overfor den/de muligt erstatningsansvarlige.

Den muligt erstatningsansvarlige vil ofte være din arbejdsgiver på ulykkestidspunktet, og han vil meget ofte være forsikret mod denne type af krav via en erhvervsansvarsforsikring. I så fald vil vi prøve at nå til et resultat med forsikringsselskabet. Lykkes det ikke, vil sagen i sidste ende skulle rejses ved de almindelige domstole.

Vær opmærksom på, at det kan tage meget lang tid at få en endelig afgørelse af en erstatningssag.

Yderligere info

Du kan læse mere om, hvad de forskellige erstatningsposter består af på Erstatningsnævnets hjemmeside: