Færgen A/S

Overenskomst mellem Danske Færger A/S og Dansk El-Forbund 2014-2017.