Færre anmeldte arbejdsulykker blandt elektrikere

Arbejdstilsynet modtog i 2019 færre anmeldelser af ulykker blandt håndværkerne i branchen elinstallation sammenlignet med 2018

Der blev i 2019 anmeldt færre arbejdsulykker blandt elektrikerne sammenlignet med 2018. Forleden udkom Arbejdstilsynets (AT) årsrapport, og her kunne man konstatere et fald i branchegruppen ’færdiggørelse af byggeri’.

diagram anmeldte arbejdsulykker el 2019

Nu kan man i statistikkerne finde de mere specifikke tal for branchen ’elinstallation’, der er en del af branchegruppen. Også her er der et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker.

I alt blev der i 2019 anmeldt 701 arbejdsulykker i branchen. Langt de fleste – 599 – kom på området ’håndværkspræget arbejde’, der må formodes at være domineret af elektrikere.

I 2018 var de tilsvarende tal henholdsvis 743 i alt og 656 for det håndværksprægede arbejde.

I begge år betød ulykkerne i de fleste tilfælde få dage med uarbejdsdygtighed. Langt de fleste medførte mellem en og tre dages uarbejdsdygtighed, men der var også i begge år relativt mange af de mere alvorlige tilfælde med mindst en måneds og med mindst tre måneders uarbejdsdygtighed.

I 2019 var der i gruppen med håndværkspræget arbejde 12 arbejdsulykker, der medførte mindst tre måneders uarbejdsdygtighed, og 52, der medførte mindst en måned, men under tre måneders uarbejdsdygtighed. I 2018 var de tilsvarende tal henholdsvis syv og 63.

Tabellen øverst på siden viser et uddrag af hovedtallene fra 2019. Tabellen herunder gælder 2018.

diagram anmeldte arbejdsulykker el 2018