Færre arbejdsgivere forsømmer at anmelde arbejdsulykker, men …

… el-installation er i top 10 over brancher, hvor arbejdsgivere ikke anmelder arbejdsulykker

Arbejdsgiverne har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der sker i deres virksomhed, men det sker ikke altid. Den gode nyhed er, at det går fremad med arbejdsgivernes anmeldelser af arbejdsulykker. Den dårlige nyhed – for elektrikerne – er, at ’el-installation’ er med på en top 10-liste over brancher med flest anmeldelser anmeldt af andre end arbejdsgiveren.

AT-tabel

Oplysningerne fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Baggrunden er et spørgsmål fra SF’s Karsten Hønge, der blandt andet ønskede at vide, hvordan 73.000 arbejdsulykker, som ikke er anmeldt af chefen, fordeler sig på brancher.

Færre forsømmer anmeldelser

Tallet 73.000 er opgjort af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det dækker perioden fra 11. februar 2003, hvor anmeldesystemet EASY blev taget i drift, til 16. juni 2017.

Her er der anmeldt cirka 1,2 millioner arbejdsulykker. Cirka 73.000 af dem – svarende til cirka seks procent – er anmeldt af andre end arbejdsgiveren (for eksempel læger, fagforeninger, tilskadekomne selv og andre).

Opgørelsen viser samtidig, at andelen af arbejdsulykker, der er anmeldt af andre end arbejdsgiveren, er faldet gennem perioden. I 2016 var denne andel kommet ned på cirka to procent.

To installationsområder på listen

Til svaret har ministeren fået Arbejdstilsynet (AT) til at lave en oversigt over de 10 brancher med flest anmeldelser anmeldt af andre end arbejdsgiver. Den dækker ligeledes perioden 11. februar 2003 til 16. juni 2017, og den er afgrænset til brancher, hvor udviklingen for antal anmeldelser kan følges for hele perioden (visse branchekoder er blevet ændret undervejs).

På denne liste optræder branchen el-installation som nummer ti. Det fremgår af svaret, at det hovedsageligt er i brancher med mange ansatte, og hvor der derfor sker mange arbejdsulykker, at ulykkerne anmeldes af andre end arbejdsgiver. Listen tæller da også områder som plejehjem, hospitaler, generelle offentlige tjenester og døgninstitutioner for voksne med psykisk eller fysisk handicap.

Men det fremgår også, at der i oversigten ikke er taget højde for antallet af beskæftigende inden for de enkelte brancher. Den bygger altså på ’nøgne tal’. Alligevel er installationsbranchen, der i denne sammenhæng har relativt få ansatte, at finde på listen med de to områder ’vvs- og blikkenslagerforretninger’ og ’el-installation’ som henholdsvis nummer ni og ti.