Færre deltagere på el-uddannelsen

Der er færre i gang på hovedforløbet, og færre har en uddannelsesaftale sammenlignet med sidste år

lærepladser feb 23

Det går den forkerte vej, hvis man gerne ser flere deltagere på elektrikeruddannelsen. Børne- og Undervisningsministeriets lærepladsstatistik for februar er netop udsendt, og her er der både færre deltagere på uddannelsens hovedforløb og færre igangværende uddannelsesaftaler sammenlignet med februar 2022.

Men den gode nyhed er, at tallene fortsat generelt er høje. I perioden fra februar 2020 til juli 2021 lå antallet af igangværende uddannelsesaftaler lige under eller omkring 5.000. Siden har det ligget pænt over 5.000 – og det gør det fortsat.

I februar var 5.480 i gang på uddannelsens hovedforløb. Det er 3,5 procent færre end i samme måned sidste år, hvor tallet var 5.681.

5.254 havde i februar en igangværende uddannelsesaftale. Det er ifølge statistikken 2,1 procent færre end i februar 2022. Her var tallet 5.368.

Når tallene for igangværende aftaler fortsat er høje, skyldes det ikke mindst, at der tidligere i den opgjorte periode blev indgået et stort antal af slagsen. Det fremgår af, at der de seneste tre måneder er indgået 802 nye aftaler, hvilket er 4 procent færre end for den samme periode for et år siden. Men samtidig er antallet af indgåede aftaler i løbet af de seneste 12 måneder steget med 6,8 procent fra 2.780 opgjort i februar 2022 til 2.969 opgjort i 2023.

Der var i februar i år 226 elever i skoleoplæring. Året før var tallet 313 – et fald på 27,8 procent. Omvendt er der sket en stigning på 23,5 procent blandt lærepladssøgende med afsluttet grundforløb: 63 var i denne situation i februar, mens 51 søgte i februar 2022.

lærepladser feb 23 aftaler

lærepladser feb 23 nye aftaler