Færre erhvervssygdomme anmeldes

… og færre anerkendes. Den generelle tendens afspejles også inden for bygge- og anlægsområdet

AES statistik 16

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har netop udsendt opdaterede tal for hele arbejdsskadeområdet – herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger. Tallene dækker perioden 2010-2016 og viser blandt andet, at der i 2016 blev anmeldt færre erhvervssygdomme end året før, ligesom også antallet af anerkendte erhvervssygdomme faldt.

Umiddelbart kan man ikke aflæse tallene for elektrikere, da de optræder som undergruppe i de hovedbrancher, der er omfattet af statistikken. En særlig kørsel er bestilt, men indtil dette resultat foreligger, kan man se, at tallene for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor elektrikerne typisk optræder i undergruppen ’el-installation’, stemmer overens med de generelle tendenser.

I 2016 blev der anmeldt 1.776 erhvervssygdomme i branchen mod 1.942 året forinden og flere end 2.000 de to forudgående år. Der blev anerkendt 709 erhvervssygdomme i 2016 mod 717 i 2015.

Derimod er der ikke rykket nævneværdigt ved anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme i branchen. Den var 35,6 i 2016 og 35,1 året før. I 2011 og 2012 var disse procenter helt oppe på henholdsvis 40,6 og 39,4.

Generelt ligger anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme væsentligt lavere. I 2016 var den overordnede anerkendelsesprocent således 22,6. 

Statistikken fortæller også, at det typisk er belastningssygdomme, der tæller i branchen. Høresygdomme er ’topscorer’ med 15,5 procent af de anmeldte erhvervssygdomme, mens skulder/nakkesygdomme er nummer to med 14,6 procent. ’Andre sygdomme’ omfatter 12,9 procent, mens 11,3 procent har anmeldt rygsygdomme.

Bygge- og anlægsranchen har med 3,1 procent den laveste andel af anmeldte psykiske sygdomme/gener blandt alle hovedgrupperne. Den højeste andel her findes inden for ’undervisning’, hvor tallet er 56,2 procent.

Arbejdstilsynet udsendte for nylig sin årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker. Her var der tale om en stigning for elektrikerne udtrykt i undergruppen ’el-installation’.