Færre får efteruddannelse

Andelen af danske virksomheder, der videre- eller efteruddannede deres ansatte, falder. Også færre elektrikere kommer på efteruddannelse

Andelen af danske virksomheder, der efteruddanner de ansatte, er fra 2010 til 2015 faldet fra 91 til 87 procent. Det fortæller Danmarks Statistik (DS) med baggrund i en ny opgørelse.

Diagram fra Danmarks Statistik: videre- og efteruddannelse 2010-2015

Faldet er bredt og gælder både interne og eksterne kurser og ’anden efteruddannelse’. DS oplyser, at undersøgelsen er gennemført i alle EU's medlemsstater og omfatter et repræsentativt udsnit af alle private virksomheder med mere end ti ansatte i 2015.

Travlhed som årsag

Virksomhederne angiver travlhed som en af hovedårsagerne. I 2015 var det 42 procent af virksomhederne, der angav denne årsag, mens tallet i 2010 var 26 procent.

Der var også mange, der angav, at det er vanskeligt at vurdere behovet for efteruddannelse. Dette tal er steget fra 27 til 38 procent.

Derimod ser det ud til, at økonomien spiller en mindre rolle. I 2010 angav 28 procent ’store udgifter til efteruddannelse’ som årsag. Dette tal var i 2015 faldet til 22 procent.

Fald blandt elektrikerne

Undersøgelsen fortæller også, at større virksomheder oftere efter- og videreuddanner medarbejderne end mindre, men den viser ikke tallene fordelt på brancher. Andre tal bekræfter dog, at udviklingen for elektrikerne er den samme som den generelle.

En oversigt fra Dansk El-Forbund over elektrikernes deltagelse i amu-kurser, der udgør den største del af efteruddannelserne, viser et markant fald fra 2010 til 2017. Generelt steg antallet af kursister fra 2004 til 2010, hvorefter det er faldet markant.

Opgørelsen starter ved 2004, der har indekstallet 100. I 2010 er dette indekstal steget til næsten 250, hvorefter det falder til 128 i 2017. Hvis L-AUS-kurserne tages ud af regnestykket, er indekstallet lavere i 2017 end i 2004. Udviklingen kan se i diagrammerne herunder.

Diagram: Udvikling i AMU-kurser i el- og byggebranchen 2004-2017

Diagram: Udvikling i AMU-kurser i el- og byggebranchen 2004-2017 - uden L-AUS