Færre AT-forbud til el-området

… men til gengæld er der øget fokus på muskel- og skeletbesvær

Med lidt over to måneder tilbage af året har Arbejdstilsynet (AT) kun udstedt fem forbud i forbindelse med risiko for ulykker på området el-installation. Ordet ’kun’ kan bruges, fordi der i løbet af 2016 blev udstedt i alt 13 forbud til branchen, og af dem faldt de 12 i forbindelse med ulykkesrisici.

20.10. AT-påbud

Selv om tallet formentlig vil stige de næste måneder, tyder alt alligevel på, at tallet for 2017 vil ligge væsentligt under tallet for 2016. Om det skyldes, at der bliver passet bedre på, kan ikke umiddelbart siges, men baggrunden skal under alle omstændigheder ikke findes i mindre travlhed.

Og når det gælder den ’næsthårdeste’ reaktion – strakspåbud – så ligner situationen da også sig selv på ulykkesområdet: I løbet af 2016 blev der afgivet 106 strakspåbud i forbindelse med ulykkesrisici, og frem til i dag er der i 2017 afgivet 85.

Muskel og skeleltbesvær

Status for AT’s reaktioner i form af forbud, påbud, vejledninger mv., kan findes på myndighedens hjemmeside under ’tilsyn i tal’. Her fremgår det også, at tilsynet i løbet af året har haft særligt kig på muskel- og skeletbesvær.

Elektrikerne er en af de faggrupper, der har mest arbejde i hug- eller knæsiddende stillinger og med armene løftet over hovedhøjde – arbejde, der er kendt for at være nedslidende. Måske er det derfor, at AT har sat særligt fokus på området.

I hvert fald er der indtil nu afgivet 15 strakspåbud i forbindelse med muskel- og skeletbesvær. Det er mere end dobbelt så mange som i hele 2016, hvor der blev afgivet syv strakspåbud på området.

Egenindsats

Når det gælder de mere almindelige påbud, så er der sket et markant fald i forbindelse med krav til egenindsatsen i virksomhederne. I 2016 blev der afgivet 67 af denne slags påbud. Frem til den 20. oktober 2017 er der afgivet 21.

Tallene for 2017 frem til i dag kan ses i tabellet for oven på siden. 2016-tallene er i tabellen herunder. 

AT-tal 2016