Færre praktikpladser i marts

Til gengæld fortsætter væksten i andelen af korte aftaler

praktikpladsstatistik for marts 20

Der blev i marts indgået 127 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. 32 kom i skolepraktik. Antallet af aftaler er dermed lavere end i marts 2019, hvor der blev indgået 162, og hvor 33 kom i skolepraktik.

Tallene stammer fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik. Den er netop offentliggjort, og tallene er de seneste ’officielle’ statistik-tal.

Muligvis har coronasituation nået at spillet ind på det lavere antal. Situationen har siden opgørelsen formentlig udviklet sig mere negativt, end disse tal viser. Installatørernes organisation Tekniq Arbejdsgiverne kunne således for nylig fortælle, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler på elektrikeruddannelsen i coronaperioden fra den 12. marts 2020 til den 29. april 2020 er faldet med knap 50 procent i forhold til samme periode sidste år.

Praktikpladsstatistikken fra ministeriet viser også, at væksten i andelen af korte aftaler fortsætter. I statistikken fra måneden forinden var der næsten dobbelt så mange korte aftale som ordinære – i marts er antallet nu mere end dobbelt så stort: 53 korte aftaler og 25 ordinære (de øvrige var restaftaler).

Når det gælder fordelingen på køn, udgjorde kvinderne 2,5 procent af fagets nytilkomne i marts.  

aftaletyper marts 20

p-stat marts 20 kønsfordeling