Faglærteoverenskomsten

Overenskomst indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund.

Overenskomsten er tiltrådt af Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark.

Overenskomsten gælder for samtlige Dansk Metals og Dansk El-Forbunds medlemmer beskæftiget på DI Overenskomst II (HTS)' medlemsvirksomheder. Overenskomsten omfatter i faglig henseende alt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbundenes medlemmer. DI Overenskomst II (HTS) vil i det følgende blive benævnt DIO II.

Virksomheder, som er medlem af HORESTA, følger også Faglærteoverenskomsten efter aftale med Dansk El-Forbund og Dansk Metal.

Du kan finde overenskomst, fællesordning, protokollat om ferie samt vejledning om seniorordning her på siden. Som medlem kan du også tilgå El-lovportalen.