Faglærteoverenskomstens kompetencefond

Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du gør brug af Faglærteoverenskomstens kompetencefond.

Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

 

Sådan får du tilskud
Kort om tilskuddet

HTSK-Fonden Metal og El er oprettet, da parterne ønsker at styrke samarbejdet om uddannelse i virksomhederne med henblik på at forbedre såvel medarbejdernes kompetencer som virksomhedernes konkurrencekraft.

Aftalen om kompetenceudvikling kan findes i Faglærteoverenskomsten § 27. 

Hvem kan få tilskud?

Ordningen omfatter alle medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten og som har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden.

Det anbefales, at der udarbejdes en uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Skabelonen til planen finder virksomheden ved at logge ind på fondens hjemmeside. 

Så meget kan du få i tilskud

Du har mulighed for op til 2 ugers aftalt efteruddannelse om året. Hvis du ikke når at bruge dagene, vil de gå tabt.

Derudover har du ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Du har mulighed for at akkumulere retten til 2 ugers selvvalgt uddannelse i op til 3 år. Det vil sige, at du fx har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 3 år. 

Virksomheden udbetaler op til 85% af den sædvanlige timeløn til dig og kan derefter søge refusion på det beløb, som er fastsat af fonden.

Sådan søger du tilskud

Virksomheden står for at søge refusion.

Kompetencefonden administreres af Pension Danmark. Yderligere informationer kan findes via nedenstående link, hvor du skal vælge ”HTSK-fonden Metal og El”.

Positivliste – kurser du kan få tilskud til

Ved aftalt efteruddannelse gives tilskud til følgende:

Ved selvvalgt efteruddannelse gives tilskud til følgende:

Virksomheden har mulighed for at søge refusion for både løntab og kursusgebyr på Akademiuddannelsen i Automation og drift. 


 

Sådan får du tilskud – lærlinge
Hvem kan få tilskud?

Der er pt. ikke nogen aftaler for efteruddannelse til lærlinge på denne overenskomst, så det er noget, som skal aftales med virksomheden.