Faglig voldgift underkendte GPS-bortvisning

GPS-registreringer kan ikke stå alene som dokumentation for arbejdstid: Dansk El-Forbund vandt sag mod virksomhed på vegne af bortvist elektriker

Skærmdump Elektrikeren 8 21

En faglig voldgift har underkendt en virksomheds bortvisning af en elektriker. Sagen omtales i fagbladet Elektrikeren, og den handlede især om GPS-registreringer som dokumentation for arbejdstid. Den blev ført af advokat Cecilia Ricard, Dansk El-Forbund (DEF), mod Tekniq Arbejdsgiverne, der førte sagen for virksomheden.

Mange elektrikere – og andre håndværkere – har GPS’er installeret i firmabilerne, og ofte bruger arbejdsgiverne dem i forbindelse med registrering af arbejdstiden. Men ikke alt arbejde kan registreres på den måde.

Advarsel og bortvisning

DEF-medlemmet blev den 22. december 2020 uden mulighed for forberedelse kaldt til møde hos arbejdsgiveren. Her blev han beskyldt for snyd med timer uden at få udleveret GPS-registreringer, timesedler eller udprint fra virksomhedens time-/sagssystem.

Samme aften modtog han en skriftlig advarsel. Den 13. januar 2021 blev han bortvist – primært for fortsat snyd med timeregistreringerne.

Medlemmet mente, at han ikke havde snydt. Tværtimod havde han registreret færre timer, end han havde arbejdet. Elektrikeren havde ikke en kopi af sine egne timeregistreringer, selvom arbejdsgiveren ifølge overenskomsten var forpligtet til løbende at sende dem til ham.

Forklaring og bevisbyrde

Opmanden, tidligere højesteretspræsident Børge Dahl, vurderede, at elektrikeren ikke kunne bortvises, da han ikke havde fået forelagt uoverensstemmelserne fra GPS-registreringerne og timeregistreringerne, og da han ikke havde haft mulighed for at forklare sig: Der kunne nemlig være en god forklaring på uoverensstemmelserne.

Opmanden udtalte også, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise snyd med timerne. Endelig fandt opmanden, at manglende afholdelse af frokost, selvom denne måtte være pålagt at skulle afholdes, ikke udgjorde snyd med arbejdstimerne. Da bortvisningen blev underkendt, måtte arbejdsgiveren betale elektrikeren den løn, der svarede til hans opsigelsesvarsel.

Stigning i antal sager

DEF har konstateret en stigning i antallet af sager, hvor arbejdsgivere vælger at bortvise eller opsige elektrikere, som har tidsregistreret fuld tid på deres timesedler – måske endda overtid – men hvor GPS’en i bilen viser, at de er kørt hjem før arbejdsdagens afslutning.

Der er ikke altid klare regler for, hvordan det registreres, når en opgave slutter tidligere end forventet, og forbundet mener, at GPS-registreringerne ikke kan stå alene: Elektrikerne har også administrative opgaver samt ’uproduktiv tid’ som for eksempel oprydning, udprintning af tegninger, mails, telefonopkald mv., som ikke nødvendigvis udføres i bilen.

Læs mere på side 46 i fagbladet Elektrikeren.