Falck

Overenskomst indgået mellem Dansk Ervherv Arbejdsgiver og Dansk Metal/Dansk El-Forbund.

Overenskomsten gælder for samtlige Dansk Metals og Dansk El-Forbunds medlemmer beskæftiget hos Falck Danmark A/S og Falck Assistance A/S.

Overenskomsten omfatter i faglig henseende alt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbundenes medlemmer.

For yderligere information, kan du kontakte din lokalafdeling.