Fald i forventninger til jobudvikling

Beskæftigelses-optimismen på el-området er næsten forsvundet

konjuktur 6-22

Den gode nyhed er, at der fortsat er et flertal af virksomhederne på bygge- og anlægsområdet elinstallation, der venter en positiv udvikling for beskæftigelsen de kommende tre måneder. Den dårlige nyhed er, at andelen af virksomheder med denne forventning styrtdykker.

Det viser de tal, der er med til at danne baggrund for Danmarks Statistiks (DS) månedlige konjunkturbarometer, der netop er udsendt. På området elinstallation er nettotallet for juni nu på 2 mod 11 i maj.

Et positivt nettotal betyder, at et flertal af virksomhederne på området venter en positiv udvikling de kommende tre måneder. Omvendt viser et negativt tal, at et flertal har negative forventninger.

Tallet 2 er det laveste siden chokeffekten af corona-nedlukningen i 2020 (se diagrammet nederst). Den varede tre måneder, og siden har tallet været stabilt positivt – men altså ikke så lavt som nu.

El-området er en del af en mere generel udvikling i erhvervslivet. DS fortæller, at der efter nogle måneders tilløb nu er klare forventninger om faldende produktion i industrien samt faldende omsætning og beskæftigelse i både detailhandlen og bygge og anlæg.

konjuktur 20 til 6-22