Faldsikring

Faldsikringsudstyr bruges til at standse eller hindre fald.

Der er forskellige krav til udstyret, afhængig af om det er beregnet til frit fald eller til at forhindre et fald.

Du skal bruge faldsikring, når

  • Der er risiko for fald og frit fald
  • Ved brøndarbejde for at hejse personen op ved ildebefindende eller tilskadekomst

Brug af faldsikringsudstyr er en nødløsning og  beregnet til kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer for opgaven. Faldsikringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, fx rækværk, stillads eller personløfter.

Faldsikringsudstyr til at standse fald

Hvor der er risiko for frit fald, skal der bruges sele og sikkerhedsline til at fange ved styrt. Støttebælte må ikke bruges til at standse et fald. Selen skal monteres, så den sidder tæt på kroppen. Linen skal fastgøres i faldselen, så personen hænger lodret efter fald. Linen skal kunne absorbere den faldenergi, som opstår i faldet, og skal derfor være falddæmpet. Linen inklusive falddæmpende anordninger må ikke overstige 2 m. 

Faldsikringsudstyr til at hindre fald

Hvor der ikke er risiko for frit fald, kan der bruges et støttebælte, som linen fastgøres i. Linen kan være en regulerbar støttestrop. Længden af linen må ikke overstige 2 m. Fald med dette udstyr må ikke overstige 0,5 m. Sænkes eller løftes en person, fx i brønde og tanke, skal der bruges sele og line, som til standsning ved frit fald. I tilfælde af ildebefindende skal personen kunne evakueres med et hejsespil. 

Faldsikringsudstyret skal have gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger, dog mindst én gang årligt af en kompetent person anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet.

Det består faldsikringsudstyr af

Sele – Støttebælte - Line - Falddæmper - Koblingselement – Ankerpunkt.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om faldsikring, som du finder link til her på siden.