Ferie og feriedagpenge

Du har mulighed for at få feriedagpenge, hvis du ikke har optjent feriedage til hele ferien (5 uger), fordi du i optjeningsåret har været syg, været på barsel med barsels dagpenge, og eller har været arbejdsløs, hvor du har fået ydelser fra A-kassen. 

Ultimo april måned hvert år sender El-fagets arbejdsløshedskasse brev ud til alle medlemmer, som har ret til feriedagpenge. Brevet vil du kunne finde på Mit DEF under fanen Breve.

Hvornår har du ret til feriedagpenge?

Du kan både få udbetalt feriedagpenge, hvis du er ledig på ferietidspunktet, eller er i arbejde.  Betingelsen er, at du rent faktisk har ret til dagpenge på ferietidspunktet. Hvis du for eksempel er i gang med en uddannelse eller er sygemeldt på ferietidspunktet, kan du ikke få feriedagpenge. 

Udbetaling af Statens Voksen Uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen og VEU-godtgørelse indgår ikke længere i opgørelsen af ret til feriedagpenge. Dimittender/nyudlærte har heller ikke ret til feriedagpenge. 

Du skal altid holde egne optjente feriedage før du kan få feriedagpenge. 

Beregning af feriedagpenge

Antallet af dage med ret til feriedagpenge beregnes ud fra det beløb, du har modtaget - enten fra A-kassen eller fra kommunen i syge/barselsdagpenge.

Ansøgning om feriedagpenge

Hvis du er arbejdsløs skal du søge om feriedagpenge inden feriens påbegyndelse, da du ellers først vil være berettiget til feriedagpenge fra ansøgningsdagen. Husk også at meddele ferie til Jobcentret 14 dage før feriestart, da du ellers som ledig risikerer at blive indkaldt til samtaler og lignende.

Ansøgningen om udbetaling af feriedagpenge sker via Mit DEF. Her vil du også kunne se udbetalingsspecifikationerne.

Husk at ansøgningen senest den 31.maj efter ferieåret skal være modtaget i a-kassen, da retten til feriedagpengene ellers falder bort.

Husk at anføre de allerede afholdte ferieperioder, når du søger om feriedagepenge.

Kontakt A-kassen

Du er velkommen til at kontakte A-kassen, hvis du har spørgsmål.