Feriedagpenge

Får du ikke løn eller feriepenge under ferien, kan du måske få feriedagpenge.

Du har mulighed for at få feriedagpenge, hvis du ikke har optjent feriedage til hele ferien (5 uger), fordi du i optjeningsåret har været på barsel med barselsdagpenge, og eller har været ledig, hvor du har fået ydelser fra a-kassen. 

I slutningen af april hvert år sender a-kassen brev ud til alle medlemmer, som har ret til feriedagpenge. Du kan læse brevet i Mit DEF.

Hvornår har du ret til feriedagpenge?

Du kan både få udbetalt feriedagpenge, hvis du er ledig på ferietidspunktet, eller er i arbejde.  Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Være medlem af a-kassen
  • Have bopæl i Danmark
  • Du skal have afholdt al din ferie med løn, som du har optjent fra arbejdsgivere.

Er du i gang med en uddannelse, sygemeldt eller på barsel på ferietidspunktet, kan du ikke få feriedagpenge.

Du kan heller ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed på fuld tid, hvis du har et fleksjob eller er på efterløn. Du skal derfor have nået at bruge dine feriedagpenge fra os, inden du overgår til efterløn.

Sådan beregnes dine feriedagpenge

Antallet af dage med ret til feriedagpenge beregnes ud fra det beløb, du har modtaget enten fra a-kassen eller fra kommunen i barselsdagpenge i optjeningsåret. Du optjener ikke ret til feriedagpenge på baggrund af sygedagpenge.

Optjeningsåret er kalenderåret fra 1.januar til 31.december. Ferieåret, hvor du kan afholde den optjente ferie, er fra 1.maj til 30.april året efter.

Ansøg om feriedagpenge

Hvis du er ledig, skal du huske at søge om feriedagpenge inden feriens start, da du ellers først vil være berettiget til feriedagpenge fra ansøgningsdagen. Husk også at oplyse om ferie på Jobnet.dk 14 dage før feriestart, da du ellers risikerer at blive indkaldt til samtaler og lignende.

Er du i aktivering, f.eks. virksomhedspraktik, skal du også huske at melde ferie og søge om feriedagpenge indenfor fristerne. Er du ansat i job med løntilskud, skal du dog aftale ferie med din arbejdsgiver – og ikke melde den til Jobcentret.

Ansøgningen om udbetaling af feriedagpenge sker via Mit DEF. Her vil du også kunne se udbetalingsspecifikationerne.

Husk at anføre de allerede afholdte ferieperioder, når du søger om feriedagpenge.

Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen senest den 31.maj efter ferieåret, da retten til feriedagpengene ellers bortfalder.