Feriedagpenge

  Hvis du har været ledig eller fået ydelser fra din kommune under barsel, kan du her læse om, hvordan du skal forholde dig.

  Opgørelse over optjente feriedagpenge

  Inden ferieåret begynder, får du en opgørelse over de feriedagpenge, du har optjent.

  Ny ferielov

  1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Derfor er der en ”overgangsperiode” fra den gamle ferielov til den nye ferielov. Overgangsperioden løber fra 1. januar 2019 frem til 31. august 2020. Både overgangsperioden og den nye ferielov påvirker reglerne for feriedagpenge.

  Mere om feriedagpenge
  Kort om den nye ferielov

  Du optjener og afholder ferie i samme periode – det kaldes samtidighedsferie. Optjeningsperioden strækker sig fra 1. september til 31. august året efter.

  Hver måned optjenes 2,08 feriedage, som løbende kan afholdes. Hvis du f.eks. er nyuddannet (dimittend) kan du holde betalt ferie første år efter, at du har afsluttet uddannelsen.

  Alle lønmodtagere har ret til samme antal feriedage som tidligere.

  Den periode, hvor du kan afholde ferien vil fremadrettet være 1. september til 31. december året efter.

  Feriedagpenge i overgangsperioden 1. januar 2019 - 31. august 2020

  Du skal afholde din egen optjente ferie før, du kan få udbetalt feriedagpenge.

  Ferieår (optjeningsperioden)

  Du kan højst optjene 17 dage med ret til feriedagpenge i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

  Hvis du samlet set har optjent ret til mere end 17 dage med feriepenge (egen optjent ferie) og feriedagpenge, kan du få feriedagpenge når du har afholdt 17 dages ferie minus antallet af dage med ret til feriedagpenge.

  Ingen optjeningsperiode

  Du optjener ikke ret til feriedagpenge i perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020.

  Ferieafholdelsesperiode

  Du kan højst afholde 17 dages ferie med feriedagpenge i perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020. Du skal først afholde din egen optjente ferie før, der kan udbetales feriedagpenge.

  Har du optjent ret til feriedagpenge fra kalenderåret 2018, modtager du i april 2020 et optjeningsbrev fra os.

  Feriedagpenge fra 1. januar 2019 til 31. august 2020

  Feriedagpenge efter de nye regler pr. 1. september 2020

  Ferieåret – optjening og afholdelse

  Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at du holder ferie i samme ferieår, som du optjener feriedagpenge. Men du har 4 ekstra måneder til at afholde ferien.

  Du optjener ferie i ferieåret fra d. 1. september 2020 til 31. august 2021 (12 måneder). Du kan afholde ferien fra d. 1. september 2020 til 31. december 2021 (16 måneder).

  Feriedagpenge fra 1. september 2020

  Så meget optjener du

  For hver måned optjener du 2,08 dage med feriedagpenge. Antallet af dage nedsættes dog, hvis du ikke får udbetalt fulde dagpenge og andre ydelser som feriedagpenge og barselsdagpenge. Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge pr. ferieår.

  I Mit DEF kan du følge med i hvor mange dage, du har optjent og afholdt.

  Har du ikke optjent nok ferie? 

  Har du ikke optjent nok dage med feriedagpenge, når du ønsker at holde ferie, kan du stadig holde ferien. Men udbetalingen af feriedagpenge kan først udbetales, når du har optjent det nødvendige antal dage.

  Søg om feriedagpenge inden 31. januar 2022

  Fristen for at søge om feriedagpenge er 31. januar 2022. Frem til den dato kan du søge om udbetaling af feriedagpenge, som du har optjent i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021. Vær opmærksom på, at feriedagpenge ikke kan overføres til næste ferieår, som med egen optjent ferie i et arbejdsforhold.

  Det skal du opfylde for at få feriedagpenge – grundlæggende betingelser

  Du kan både få udbetalt feriedagpenge, hvis du er ledig på ferietidspunktet eller er i arbejde.

  Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Holde ferie
  • Have din bopæl i Danmark
  • Opholde dig i Danmark dagen før, ferien starter
  • Være medlem af a-kassen
  • Have holdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver
  • Være lønmodtager eller ledig
  • Have ret til arbejdsløshedsdagpenge

  Du kan ikke få feriedagepenge, hvis du på ferietidspunktet er:

  • Under uddannelse
  • Sygemeldt
  • På barsel på ferietidspunktet
  • Driver selvstændig virksomhed på fuld tid
  • Har et fleksjob
  • På efterløn

  Du skal derfor have nået at bruge dine feriedagpenge fra os, inden du overgår til efterløn.

  Ansøgning om feriedagpenge og udbetaling

  Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Ansøg om feriedagpenge her:

  Hvis du er ledig

  Du skal senest sende din ansøgning på feriens 1. dag. Og du skal huske at melde ferien på jobnet.dk senest 14 dage før feriens start.

  Hvis du er i arbejde

  Du skal sende din ansøgning nogle uger før feriens start.

  Udbetaling

  Hvis du søger om feriedagpenge mindst 14 dage før feriens start, så vil pengene gå ind på din konto ugen før feriens start.