Fire AT-forbud til el-området i februar

Risikoen for faldulykker dominerer fortsat i tallene for myndighedens indgriben

at-reaktioner feb 23

Igen i februar har Arbejdstilsynet (AT) haft fokus på risikoen for faldulykker, når de har besøgt arbejdspladser på bygge- og anlægsområdet elinstallation. I alt blev der i sæsonens sidste vintermåned givet 38 reaktioner: Næsten alle var af de to alvorlige typer, de fleste drejede sig om ulykkesrisici – og her var faren for faldulykker dominerende.

Af de 38 reaktioner var fire forbud, mens 33 var strakspåbud. 21 af reaktionerne handlede om fare for ulykker. Den næststørste gruppe var ’kemi, støv og biologi’, hvor der faldt ni reaktioner.

Alle fire forbud handlede om ulykkesrisici: Tre angik fare for fald til lavere niveau, mens det sidste vedrørte håndværktøj/-maskiner.

Af de 33 strakspåbud handlede 17 om ulykkesfarer, og af disse handlede ti om fare for faldulykker. Ni strakspåbud drejede sig om ’kemi, støv og biologi’.

I 2023 er der samlet i årets to første måneder afgivet 85 AT-reaktioner til området. Seks af dem er forbud, mens 73 er strakspåbud. 49 reaktioner har handlet om fare for ulykker (og altså især faldulykker), mens 19 har været på området ’kemi, støv og biologi’.

at-forbud 02-23

straxpåbud 02-23

jan-feb 23 at-reaktioner