Firmabil

  Der gælder forskellige regler, alt efter om du kører i en specialindrettet bil eller i en hvilken som helst anden bil.

  Langt de fleste elektrikere kører i specialindrettede biler. Det vil sige biler på max 4 ton, og som ikke er egnet til privat kørsel, f.eks. fordi der er tale om en kassevogn med fastmonterede reoler.

  Det er ikke nok, at bilen er specialindrettet, for at de særligt lempelige regler for specialindrettede biler kan anvendes. 

  Følgende 3 betingelser skal også være opfyldt: 

  • At der er et erhvervsmæssigt behov for, at bilen er indrettet på den specielle måde 
  • At den specialindrettede bil er nødvendig for, at du kan udføre dit arbejde 
  • At bilen ikke må bruges til privat kørsel i øvrigt

  Reglerne om firmabil
  Specialindrettet bil

  Kører du i en specialindrettet bil, og opfylder du ovenstående betingelser, så gælder følgende regler:

  • Bilen må bruges til kørsel mellem hjem og arbejde
  • Du må foretage svinkeærinder på op til 1000 km om året, hvis kørslen foregår i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel (herunder i forbindelse med kørsel til og fra arbejde). Svinkeærinder, der kun afviger med få hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørerute, medregnes ikke i de 1000 km. Kørsel ud over de 1000 km beskattes med kr. 3,70 pr. km. Den generelle bagatelgrænse for personalegoder på 5.800 kr. kan dog anvendes
  • Ved kørsel mellem hjem og arbejdssted kan der afhentes og afsættes kollegaer, hvis arbejdsgiveren har givet ordre herom
  • Ved vagtordning må bilen kun anvendes til enkeltstående arrangementer, som er planlagt længere tid i forvejen, som f.eks. familiefester
  • Du må gerne bruge bilen til at køre til frokost eller afhente frokost, hvis det sker i arbejdstiden
  • Al anden privat kørsel i en specialindrettet bil vil blive beskattet af et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at leje en tilsvarende bil
    
  Andre biler

  Kører du i en bil, der ikke er specialindrettet, eller kører du i en bil, der er specialindrettet, men ikke opfylder den ene eller begge de 2 betingelser, så gælder følgende regler:

  • Bilen kan anvendes til transport fra hjemmet og til skiftende arbejdssteder.
  • Transporten må maksimalt foregå til/fra samme arbejdssted 60 dage inden for en 12 måneders periode. 

  Du må undtagelsesvis køre i bilen mellem hjem og et fast arbejdssted. Ved undtagelsesvis forstås kørsel op til 25 gange i 12 på hinanden følgende måneder, hvis: 

  • Bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag 
  • Du ikke bruger bilen privat i øvrigt – dvs. der skal køres direkte mellem hjem og arbejde 
  • Der føres kørselsregnskab 

  Ud og hjem tæller for 2 gange.

  Ved vagtordning må bilen kun anvendes til enkeltstående arrangementer, som er planlagt længere tid i forvejen, som f.eks. familiefester.

  Vagtordning

  En vagtordning skal opfylde følgende betingelser for, at SKAT betragter det som en egentlig vagtordning: 

  • Vagtordningen skal være reel
  • Kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov 
  • Bilen er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med
  • Brugeren har fået klart forbud mod at bruge bilen privat 
  • Der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald mv. 
  • Det kan konstateres, hvilken bil der er brugt til de enkelte vagter 
  • Antallet af biler står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang
  • Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden 
  • Bilen må ikke tages med hjem på dage, hvor der ikke er vagt

  Udkaldet kan godt ske til samme adresse hver gang, dog ikke til virksomhedens faste forretningssted.

  Fortsat krav om erklæring

  Det er stadig et krav for at undgå beskatning, at du har underskrevet en erklæring om, at du udelukkende anvender bilen i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

  Kørebog og dagsbevis

  Der skal føres kørebog, hvis din firmabil er på hvide eller gule plader, og du har betalt moms. 

  Vi anbefaler også, at du fører kørebog, selvom du ikke har betalt moms for din firmabil med gule plader. Så er det nemmere for dig at dokumentere, at du ikke har brugt den til private formål. 

  Det er muligt at købe skattemæssige dagsbeviser til at bruge specialindrettede varevogne privat. Køb af dagsbevis forudsætter din arbejdsgivers accept. Du kan læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

  Indretning og brug af servicevogne

  BFA Industris vejledning til indretning og brug af servicevognBFA Industri har udgivet en vejledning til indretning og brug af servicevogne. Med vejledningen får du styr på arbejdsmiljøet, når I skal indrette og køre servicevogn.

  Vejledningen indeholder også afsnit om, hvad I bør overveje inden køb af servicevogn og udstyr.

  Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet i vejledningen er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.