Flere arbejdsulykker blandt elektrikere

Stigningen ligner den generelle stigning i antallet af arbejdsulykker fra 2014 til 2015

Arbejdstilsynet har offentliggjort sin nyeste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker. Den dækker perioden 2010-2015 og viser blandt andet, at antallet er steget med 4 procent fra 2014 til 2015.

ulykker 1

Stigningen kommer efter en periode med fald. Men til gengæld er antallet af arbejdsulykker, hvor skadelidte har mistet livet, historisk lavt med 27 tilfælde i 2015, fortæller Arbejdstilsynet.

Billedet er det samme, når det gælder elektrikerne. Her har der været en stigning på cirka 4,6 procent fra 2014 til 2015. I 2015 blev der anmeldt 708 arbejdsulykker inden for kategorien ’el-installation’ under branchegruppen ’færdiggørelse af byggeri’. I 2014 var tallet 677.

Arbejdstilsynets statistik er inddelt efter branchekoder, og tallet dækker derfor ikke nødvendigvis kun elektrikere, og arbejdsulykker blandt elektrikere kan også optræde i andre branchegrupper. Men den nævnte gruppe er den, der kommer tættest på at være ’elektrikernes’.

Skadetyper

Ser man på de forskellige skadetyper blandt elektrikerne, så er tallet i 2015 heldigvis 0, når det gælder dødsfald. Det har det været siden 2011, hvor der var to ulykker med dødelig udgang.

Den mest almindelige skadetype er forstuvninger, som der var 276 af i 2015 (230 i 2014). Nummer to på ’hitlisten’ er sårskader med 138 (130), og nummer tre knoglebrud 65 – et fald fra 68 i 2014.

En positiv udvikling er, at antallet af amputationer er faldet til 1 fra 5 i 2014.

Underrapportering

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at det reelle antal arbejdsulykker er væsentligt højere end det, der fremgår i statistikken. Ifølge et notat er underrapporteringen på knap 50 procent.

tabel 2

tabel 3

tabel 4

tabel 5

tabel 6

tabel 7

tabel 8

tabel 9