Flere arbejdsulykker med elektricitet

Antallet af anmeldte stødulykker er steget markant fra 2016 til 2017

Fra 2016 til 2017 steg antallet af anmeldte arbejdsulykker, som skyldtes elektricitet, med 23 procent. Det fremgår af en supplerende tabel til den årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2012-2017, som Arbejdstilsynet (AT) udgav for nylig.

anmeldte stødulykker

Det fremgår af årsopgørelsen, at det overordnede antal anmeldte arbejdsulykker har været stort set uændret, og at antallet af alvorlige arbejdsulykker er faldet. Men på bygge- og anlægsområdet har der været en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker – blandt andet inden for området ’færdiggørelse af byggeri’, der typisk dækker elektrikerne.

Og det samme gælder altså stødulykkerne. I 2017 blev der anmeldt 133 stødulykker, mens tallet var 108 i 2016 og 94 i 2015.

Stigningen fremgår af en tabel, der viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på skademåder og registreringsår. Også andre faggrupper end elektrikere får stød, og tallet er ikke opgjort på brancher eller fag.

Men stødulykkerne er et klassisk og generelt problem blandt elektrikerne, og det er fortsat udbredt trods megen opmærksomhed og forebyggende indsatser. Det er derfor rimeligt at antage, at der gemmer sig mange elektrikere i de stigende tal.

AT gør i årsopgørelsen opmærksom på, at langt fra alle arbejdsulykker anmeldes. Dette er også situationen, når det gælder stødulykker.

Detaljer fra AT’s årsstatistikker kan granskes nøjere i interaktive tabeller, hvor man kan finde mere præcise oplysninger om faggrupper mv. Tallene for 2017 er endnu ikke tilgængelige på siden med de interaktive tabeller.