Flere faglærte læser videre

… og det gælder i høj grad på teknologiområdet strøm og elektronik

Flere elektrikere læser videre inden for fem år efter afslutningen af deres uddannelse. Det er – med stor sandsynlighed – en af konklusionerne i en ny analyse fra AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Tabel fra AE-analyse videreuddannelse for faglærte

AE har undersøgt overgangen til videreuddannelse blandt faglærte, og disse er delt op i hovedgrupper. Elektrikerne er således ikke nævnt specifikt som faggruppe, men skal findes i teknologiområdet. Her findes gruppen ’strøm og elektronik’, der ligger nummer to blandt grupperne, når det angår andelen, der læser videre inden for fem år.

AE angiver, at 29,2 procent i denne gruppe er begyndt at læse videre. Det overgås kun af teknologiområdet ’grafisk teknik og medieproduktion’, hvor tallet er 32,3 procent.

Der er tale om en ganske stor stigning i løbet af en femårs-periode. AE-analysen viser nemlig også de tilsvarende tal for faglærte, der blev uddannet i 2006, og her var det 20,2 procent inden for teknologiområdet ’strøm og elektronik mv.’, der var begyndt at læse videre inden for fem år.

Ligesom for de 2011-uddannede lå denne gruppe også højt på listen for de 2006-uddannede, men her blev de overgået af både ’kontor, handel og forretningsservice’ og ’andre erhvervsfaglige uddannelser’. På listen over 2011-uddannede ligger disse to områder henholdsvis nummer tre og fire.

Blandt nyuddannede faglærte generelt var 19,7 procent i 2011-gruppen begyndt at læse videre inden for fem år. Her var tallet 15,7 procent for 2006-gruppen.

Analysen er gennemført af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl og stud.polit. Frederik Steiner. Læs AE’s omtale her og hele analysen her.