Flere og flere folkepensionister arbejder

Ældrestyrken er vokset markant gennem de seneste ti år: Flere elektrikere fortsætter med at arbejde, når de har nået pensionsalderen

Flere og flere elektrikere forsætter med at arbejde, når de har nået alderen, hvor de kan få folkepension. Gennem de seneste ti år er den procentmæssige andel af Dansk El-Forbunds (DEF) arbejdende pensionistmedlemmer næsten firedoblet, og antallet er mere end tredoblet.

ældre elektriker på arbejde

I 2018 var en ud af ti af forbundets pensionistmedlemmer i arbejde. I 2008 var det situationen for færre end tre ud af hundrede.

Jævn stigning

Udviklingen har især taget fart i perioden 2015-2018. Fra 2014 til 2015 tog procentandelen et stort hop fra 4,26 til 7,94 – og siden er kurven steget jævnt.

Ikke kun andelen, men også antallet som sådan af arbejdende pensionistmedlemmer steg på dette tidspunkt. Det skete, selv om antallet af pensionistmedlemmer faldt markant fra 2014 til 2015 på grund af ændrede regler om kontingentbetaling.

Tallene i opgørelsen (se herunder) er uafhængige af den stigende pensionsalder og ændringer i efterlønnen. De dækker alene medlemmer, der på opgørelsestidspunktet er berettigede til folkepension, og som fortsætter med at arbejde – og betaler kontingent derefter.

Der er ikke foretaget analyser af, hvad årsagen til udviklingen er. Men overenskomsterne har åbnet for særlige muligheder for seniorer, og det er også sandsynligt, at virksomhederne i takt med den stigende beskæftigelse i større omfang tilbyder favorable vilkår for at holde på de erfarne medarbejdere.

Positiv udvikling

I DEF er der glæde over udviklingen:

– Det er utroligt positivt, og jeg tror, at tendensen vil fortsætte – i hvert fald så længe konjunkturerne er gunstige. Det understreger også, hvad vi hele tiden har sagt: Elektrikerne holder af deres arbejde, og derfor er der ingen grund til at jagte de få arbejdsløse med regeltyranni, siger specialkonsulent og tidligere næstformand i DEF Jan Jensen.

tabel - arbejdende pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund

Tabellen viser antallet af pensionistmedlemmer i Dansk El-Forbund og antallet af arbejdende pensionistmedlemmer gennem de seneste ti år