Flere og flere kommer til skade på elanlæg

Antallet af personskader ved hændelser på elektriske anlæg er steget markant fra 2017 til 2021

diagram hændelser 17-21

32 personer kom i 2021 til skade ved hændelser på elanlæg. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har udsendt opgørelsen ’Hændelser i elanlæg’ for 2021.

Både antallet af hændelser og af personskader er de højeste i de år, som styrelsen har opgørelser for.

I alt blev der indberettet 130 hændelser i form af ulykker og nær-ved-hændelser. Siden 2018 har ingen af hændelserne ført til dødsfald.

Arbejdsfejl

Det fremgår, at 64 af hændelserne skete på lavspændingsanlæg (LV) og 66 på højspændingsanlæg (HV). Af personskaderne ved hændelserne skete 26 på lavspændingsanlæg og 6 på højspændingsanlæg. 29 af personskaderne opstod i forbindelse med arbejdsfejl.

Elrelaterede arbejdsfejl var i 2021 med 12 tilfælde den næsthyppigste årsag til personskader. Ikke-elreaterede arbejdsfejl medførte 17 personskader, mens de resterende tre hændelser var forårsaget af fejl ved materiellet, eller årsagen var ukendt.

Mørketal

Sikkerhedsstyrelsen skriver selv, at det ”er uvist, om stigningen i antallet af ulykker repræsenterer en tendens, da datagrundlaget er for lille til at drage en endelig konklusion.”

Alligevel tegner der sig en kedelig kurve: Antallet af personskader i forbindelse med hændelser på elektriske anlæg var i årene 2018-2021 henholdsvis 17 (samt to dødsfald), 24, 28 og 32.

– Det er meget vigtigt, at de driftsansvarlige fortsætter med at indrapportere alle hændelser. Vi kan være nervøse for, at der er et mørketal, så vi ikke har det sande billede, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen, Sikkerhedsstyrelsen, på sik.dk.

Beskrivelse af en hændelse

Opgørelsen indeholder også eksempler på beskrivelser af hændelserne fra indberetningerne. Det følgende er en af beskrivelserne:

”To stk. 0,4 kV lavspændingskabler er gravet ned hen til et nyt kabelskab. Kablerne er krydset ved kabelskabet, så montøren monterer det forkerte kabel og sætter spænding på kablet fra et andet kabelskab. Montøren måler i kabelskabet for at tjekke, om kabelskabet er spændingssat og kommer til at kortslutte det andet kabel, som stikker op af jorden og som der er spænding på. Montøren blev forbrændt på hænder og i ansigtet.”

sik.dk hændelser anlæg