Flere ulykker i byggeriet

Generelt er antallet af anmeldte arbejdsulykker næsten uændret gennem de seneste år – men sådan er det ikke i byggeriet

Trods mange års indsats for bedre sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen fortsætter antallet af arbejdsulykker på området med at stige. Arbejdstilsynets (AT) årsopgørelse for 2017, der viser anmeldte arbejdsulykker i perioden 2012-2017, kan ellers fortælle, at antallet af de anmeldte ulykker stort set er uændret i 2017 sammenlignet med de to forudgående år. Men det gælder så ikke for bygge- og anlægsområdet.

AT-statistik brancher

Elektrikerne arbejder typisk i den branchegruppe, der hedder ’færdiggørelse af byggeri’. Her var tallene i de tre år henholdsvis 1.717, 1.834 og 1.877 anmeldte arbejdsulykker (se tabellen herover).

Stigningen skyldes ikke kun en øget beskæftigelse. Også incidensen – antallet af anmeldelser pr. 10.000 beskæftigede – er steget gennem de tre år: 287, 296 og 298.

Stigning over flere år

Og udviklingen gælder ikke kun 2015, 2016 og 2017. Faktisk er antallet af både anmeldte ulykker og incidensen steget gennem hele opgørelsesperioden fra 2012 til 2017 bortset fra 2014, hvor der var et mindre fald.

Samme udvikling gør sig gældende på andre områder inden for byggeriet. Området ’opførelse og nedrivning af byggeri’ har også stigende tal både for antal anmeldte ulykker og incidens.

Færre alvorlige arbejdsulykker

Den noget bedre nyhed er så, at antallet af de alvorlige arbejdsulykker i bygge og anlæg er faldet fra 2016 til 2017. Der er tale om de ulykker, der medfører en forventet uarbejdsdygtighed på tre uger eller mere, og her er tallet faldet fra 385 til 339 fra 2016 til 2017 i branchen ’færdiggørelse af byggeri’ – incidensen var henholdsvis 62 og 54 (se tabellen herunder).

For området ’opførelse og nedrivning af byggeri’ var de tilsvarende tal 682 og 665 (incidens: 82 og 72).

Færre døde

AT fortæller også, at antallet af dødsulykker generelt er det laveste registreret til dato. Tallet er faldet fra 33 til 25. Også i 2015 var dette tal relativt lavt: 27. I 2012 skete der 40 arbejdsulykker med døden til følge.

Helt generelt er antallet af arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen faldet med to procent i perioden 2012-2017. AT fortæller også denne gang, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, og at det reelle antal arbejdsulykker derfor er større end det, der fremgår af statistikken.

AT-tabel alvorlige ulykker