Forbundet vokser

Positiv udvikling i medlemstal fastholdes og forbedres

På et år er medlemstallet i Dansk El-Forbund steget med 736. En årsag er det øgede optag af lærlinge på elektrikeruddannelserne, men også færre svende end tidligere forlader forbundet. Når en elektrikersvend forlader forbundet, kan der være mange grunde: Ophør i faget ved eksempelvis overgang til pension, skift af fag og dermed overførsel til andre forbund eller skift til en gul forretning.

kurvediagram medlemstal

I løbet af det seneste år har i alt 1.078 svende forladt forbundet, mens 607 er kommet til – altså et nettotal på minus 471. Dette kan blandt andet være udtryk for, at der for fire-fem år siden var et meget lavt optag af nye lærlinge, og at der derfor så at sige forsvinder flere ’gamle’ svende ud i den ene ende, end der kommer ind i den anden i form af nye svende.

Den senere tids stigning – og tilbagevenden til et mere normalt optag – af nye lærlinge afspejler sig så i antallet af lærlingemedlemmer, som senere forhåbentlig fortsætter som svende-medlemmer. Tilgangen af nye lærlingemedlemmer har været på 1.409, mens afgangen har været på 202 – altså en nettotilgang på 1.207.

De 1.207 nye lærlingemedlemmer minus de 471 udmeldte eller overførte svende giver nettoresultatet på en tilgang på 736.

Den seneste medlemsstatistik viser også, at der i juni faktisk var en nettotilgang af svende til forbundet: Afgangen var på 49, mens tilgangen var 62 – altså et plus på 13.

I diagrammet herover udtrykker den blå kurve udviklingen for svende, mens den orange kurve viser til- og afgang for lærlinge. De to stiplede linjer viser gennemsnittet over tid og er altså udtryk for den generelle udvikling i af- og tilgangstal. 

Klart positiv tendens

Generelt har afgangen af svende gennem det seneste halvår været markant mindre end halvåret forinden. Når man sammenligner de to halvår – andet halvår 2016 og første halvår 2017 – viser der sig en klart positiv tendens.

Tilgangen af svende var andet halvår 2016 på 245, mens den i første halvår 2017 var på 362 – altså en stigning med 117 flere i 2017. Tilgangen af lærlinge var andet halvår 2016 på 622, mens den i første halvår 2017 var på 787 – altså en stigning med 165 flere i 2017.

Afgangen af svende var andet halvår 2016 på 603, mens den i første halvår 2017 var på 475 – altså 128 færre afgange i 2017. Afgangen af lærlinge var andet halvår 2016 på 97, mens den i første halvår 2017 var på 105 – her var der altså en lille stigning på otte.

Tallene for de to halvår kan også sammenlignes på en anden måde: Tilgang minus afgang af svende gav i andet halvår 2016 et nettoresultat på minus 358, mens det tilsvarende tal for første halvår 2017 var på minus 113. Afgangen er altså bragt ned til mindre end en tredjedel.

Samtidig gav tilgang minus afgang blandt lærlingene i andet halvår 2016 et nettotal på plus 525, mens det tilsvarende tal for første halvår 2017 var plus 682. Tilgangen er altså øget med 157 svarende til cirka 30 procent.

Glædelig udvikling

– Det er glædeligt, at den udvikling, vi allerede sidste år kunne se tegne sig, fortsætter. På den seneste kongres besluttede vi at gøre en ekstra indsats for at vende den negative udvikling i medlemstallet, og jeg er overbevist om, at denne indsats er medvirkende til den gode tendens – selvfølgelig sammen med det øgede optag af lærlinge, som jo også er glædeligt i sig selv, siger næstformand i Dansk El-Forbund Jan Jensen, der er ’statistikfører’ på området.