Forbundets grundkurser

Grundkurserne kan tages af alle medlemmer - men er især målrettet tillidsvalgte.

Forbundets grundkurser består af 4 kurser. Hvert kursus varer 3 dage, og du tilmelder dig alle kurser på én gang. På den måde kan du tage hele din grunduddannelse på samme kursussted og det samme hold. Du tilmelder dig ved at kontakte din lokalafdeling.

Grunduddannelsen indeholder værktøjer, der vil forberede dig på din rolle som tillidsvalgt. Målet er, at styrke dine kollegers opbakning til dig. Du lærer om bl.a. forhandling, taleteknik, netværksdannelse og organisering.

Grundkurserne kan tages af alle medlemmer.

Forbundets grundkurser
M1 - Dig og kollegaerne
Emner: Den danske model, fagbevægelsens historie, forhandlingsteknik, notat- og referatteknik, klubarbejde, relationsskabelse
M2 - Dig og overenskomsten
Emner: Overenskomsten, brug lokalaftaler til at skabe værdi og fællesskab på arbejdspladsen, arbejdsmiljø, TR-rollen, samarbejde mellem TR og AMR
M3 - Dig og uddannelsen
Emner: TR's kompetenceudvikling, brug uddannelse til at skabe værdi og fællesskab på arbejdspladsen, taleteknik, uddannelsesmuligheder, kompetenceplaner
M4 - Styrk fællesskabet
Emner: Netværk, relationer, kollegaerne og det faglige arbejde, opbygning af det faglige fællesskab, fremadrettet samarbejde med Dansk El-Forbund
Praktiske oplysninger
Alle kurser starter onsdag kl. 10.00 og slutter fredag kl. 13.00. Kurserne foregår på enten Langsøhus eller Konventum, LO skolen. Du finder datoerne for kurserne i pjecen her på siden. Tilmeld dig ved at kontakte din lokalafdeling.
Betaling under kurset
Som udlært får du 1.788,00 kr. pr. kursus dag i tabt arbejdsfortjeneste (2018) - minus skat. Hvis du får løn af din arbejdsgiver under kurset, kan arbejdsgiveren i stedet få lønnen overført, såfremt det er under satsen. Blanket hertil kan findes her på siden, eller kan rekvireres hos din afdeling. Blanketten skal udfyldes og indsendes til forbundet inden kursusstart.