Forbundslove

Dansk El-Forbund er en demokratisk forening. Det er forbundets love, som styrer foreningen.

Dansk El-Forbunds love blev vedtaget på kongressen 2014. Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år, næste gang i 2022. Det er kongressen, som vedtager de love, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

Lovene indeholder regler om forbundets formål, indmeldelse, udmeldelse, medlemmernes kollegiale pligter, urafstemning, forbundets struktur, kontingenter, aflønning, regnskab, m.m.