Forbundslove

Dansk El-Forbund er en demokratisk forening. Det er forbundets love, som styrer foreningen.

Dansk El-Forbunds love blev vedtaget ved kongressen 2014. Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år, næste gang i 2018. Det er kongressen, som vedtager lovene, eller med et andet ord vedtægterne, for foreningen. Det er lovene, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

Lovene indeholder regler om forbundets formål, indmeldelse, udmeldelse, medlemmernes kollegiale pligter, urafstemning, forbundets struktur, kontingenter, aflønning, regnskab, m.m.

Forbundslovene

Du kan finde forbundslovene 2014-2018 og lovene for de enkelte lokalafdelinger her på siden. Du har også mulighed for at opleve kongressen 2018 på forbundets kongresside.