Formål og målsætning

Forbundets formål er at samle alle, der er beskæftiget med energi, installation, kommunikation, sikring, alarm, energioptimering, processtyring samt styring og regulering i en sammenslutning.

Forbundet vil arbejde for forbedring af arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde for herigennem at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet.

Forbundet vil arbejde for at sikre, at alle er overenskomst- eller aftaledækket og varetage forhandlingsretten med henblik på at forbedre medlemmernes løn-, uddannelses-, pensions- og sociale vilkår.

Forbundet vil arbejde for demokrati og medindflydelse på virksomhederne.

Forbundet vil arbejde for at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for at opnå kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser

Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske mål for Dansk El-Forbund. Forbundets opgave er at indfri målsætningen i den udstrækning det er fagligt, politisk og økonomisk muligt.

Målsætningerne er vedtaget på forbundets 31. kongres 21.-24. oktober 2014 og henviser til lovenes formålsparagraf.