Forskere: A-kraft betaler sig ikke

Grøn omstilling baseret på vedvarende energikilder er billigere – og mindre risikabel

a-kraft notat

Det haster med at gennemføre den grønne omstilling både globalt og nationalt, hvis temperaturstigningerne skal begrænses. Desuden er der er udbredt ønske om at gøre energiforsyningen uafhængig af gas fra Rusland, og også i Danmark høres stadig oftere forslag om at bruge atomkraft i disse forbindelser. Men at det ikke er nogen god idé kan konstateres på baggrund af 16 energiforskeres notat med titlen ’Fakta om Atomkraft i Danmark’.

Notatet er udgivet af Aalborg Universitet og har undertitlen ’Input til en faktabaseret diskussion af fordele og ulemper ved atomkraft som en del af den grønne omstilling i Danmark’. Og budskabet er klart: ”Selv når atomkraftens fordele indregnes, vil en grøn omstilling med atomkraft altså være markant dyrere end en grøn omstilling uden atomkraft.

Fordelene består blandt andet i, at atomkraft ikke lider under de ubalancer, som opstår, når vedvarende energikilder som sol og vind ikke producerer. Men det er både langt hurtigere og billigere at opføre anlæg til udnyttelse af vedvarende energi, og a-kraftens fordele er ikke nok til at opveje dette.

Desuden er der sikkerhedsaspektet: ”Hertil kommer atomkraftens ulemper i form af dels sikkerhedsrisikoen ved at placere et værk i Danmark, og dels udfordringen med at finde et sted at deponere det radioaktive affald,” skriver forskerne.

De forholder sig ikke til de beskæftigelsesmæssige aspekter, som måske er af interesse for landets elektrikere. Men umiddelbart forekommer det klart, at der også er flere arbejdspladser i opførelse og vedligeholdelse af vedvarende energianlæg til vands og på land, end der er i atomkraften.

Notatet omtales hos elselskabernes organisation Green Power Denmark. Her konstaterer afdelingschef for land og marked Jacob Klivager, at ”atomkraft ikke er relevant i en dansk sammenhæng”:

– I Danmark er vi på rette vej mht. økonomi og forsyningssikkerhed. Med baggrund i de lokale, ideelle vejrforhold, en veludbygget fjernvarmesektor samt et velfungerende, moderne energisystem, har vi truffet et rigtigt valg ved målrettet at skabe et vedvarende energisystem uden brug af atomkraft.