Forskning skal gøre læretiden sikrere

Et nyt forskningsprojekt sigter på bedre forebyggelse af arbejdsulykker på erhvervsuddannelserne

NFA-projekt screenshot

Otte ud af ti lærlinge på bygge- og anlægsfagene oplever allerede på grundforløbet (mindre) ulykker under lærepladsforløbet. Og generelt har unge på erhvervsuddannelserne en højere risiko for at komme ud for arbejdsulykker – både når de er i lære, og når de kommer ud i job.

Det er en del af baggrunden for nyt forskningsprojekt, der sigter på at forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker på erhvervsuddannelserne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) skal stå i spidsen for projektet, der starter til nytår.

Ifølge omtalen på NFA’s hjemmeside kommer fokus til at ligge på arbejdsulykker blandt unge lærlinge og elever inden for industri, landbrug og bygge-anlæg, hvor der i alt omkring 40.000 lærlinge i gang for tiden. Projektet har en økonomisk ramme på 3,5 millioner kroner.

Projektet skal overordnet undersøge og dokumentere betydningen af henholdsvis undervisning i arbejdsmiljø på skolen, bedre sikkerhed på lærepladserne og samspillet imellem de to. Hensigten er at klæde lærlingene bedre på til de arbejdsopgaver, de møder i praksis, og samtidig sikre, at det arbejdsmiljø, de møder, er mere sikkert, siger Johnny Dyreborg, der er seniorforsker på NFA og ekspert i sikkerhedskultur og arbejdsulykker:

– Tidligere forskning viser, at lærlinge er mere optaget af at tilpasse sig de normer, de kommer ud til på arbejdspladserne, end at følge de arbejdsmiljøregler, de har lært på skolen.