Forsøg med intelligent energistyring i boligforeninger

Støtte til demonstrationsprojekt om energistyring med solceller og batterier

elforsk screendump

Med et nyt solcelle-/batteri-projekt får op til ti boligforeninger eller -afdelinger nu mulighed for som storforbrugere af energi at afprøve deres potentiale for at styre hybridanlæggene intelligent i forhold til prisudsving på elmarkedet. Det fremgår af nyhedsbrevet ELFORSK Nyt, der netop er udsendt.

Der er tale om demonstrationsprojekter, der får støtte fra en stor demonstrationspulje under Landsbyggefonden. På den måde bliver foreningerne en slags frontløbere i test og udvikling af ny energiteknologi.

Brugen af batterier giver et vigtigt såkaldt add-on til solcellerne, og fonden kan ifølge nyhedsbrevet se et betydeligt skaleringspotentiale i forhold til større boligafdelingers indkøb, forbrug og salg af strøm. Hensigten er, at hybridanlæggene skal styres intelligent i forhold til prisudsving på elmarkedet.

I årene frem til 2020 kan Landsbyggefonden yde støtte til finansiering af demonstrationsprojekter inden for en samlet pulje på 350 mio. kroner. Det sker på den måde, at der ydes finansieringsstøtte til en del af ydelserne på de realkreditlån, der optages, og på den måde kommer lejerne til at betale en mindre husleje end ellers.

Det fremgår, at op til ti boligafdelinger nu skal teste hybridanlæg med ydelsesstøtte for op til 17,5 mio. kroner, og ifølge nyhedsbrevet skal fællesbygningen hos Hedelyngen i Herlev være pilotanlæg. Baggrunden for testningen er blandt andet et projekt, som er gennemført med støtte fra ELFORSK: Her er der udviklet et beregnings- og optimeringsværktøj, der er målrettet boligforeninger.