Fortsat el-fejl i haller og svømmehaller

Færre konstaterede fejl i 2022 end i 2020, men styrelse finder alligevel sikkerhedssituationen ’ikke acceptabel’

sik marts 23

– Vi har givet færre påbud i 2022 end i 2020, og det er glædeligt, at udviklingen er gået i den retning. Men det er fortsat få steder, hvor alt er i orden, hvilket i et sikkerhedsmæssigt perspektiv ikke er acceptabelt.

Sådan siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med offentliggørelsen af tallene for myndighedens kontrolbesøg i 105 idrætshaller, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter i 2022. På 24 af stederne var der installationer, som ikke levede op til kravene i elsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen fortæller på sin hjemmeside, at en generel problemstilling var skader og manglende vedligeholdelse af elinstallationerne. Stederne opfordres derfor til at huske den særlige forpligtelse til løbende at holde øje med, at alt er i orden: De mange fysiske aktiviteter slider på bygninger og installationer.

Ved den lignende kontrol med 100 tilsyn i 2020 blev der fundet 31 steder med overtrædelse af elsikkerhedsloven. Dengang var alt OK otte steder. I 2022 var alt i orden på 12 af de 105 besøgte steder, mens de resterende 69 steder fik vejledning om, hvilke ændringer de bør foretage.

Under kontrolbesøgene blev der også fundet fejl, som var sket, da installationerne blev udført: I nogle installationer var ledningssystemer og materiel ikke var korrekt installeret, andre problemer handlede om, at belysningen ikke var fordelt på flere sikringsgrupper og RCD’er (fejlstrømsafbrydere) i eltavlen. Det skal den være, hvis der er tale om lokaler, der kan rumme mere end 150 personer.